עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

חיוני להקדיש זמן ללימוד המקרא ולהרהורים

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה יוני 2017

הצגות דברים לדוגמה

הצגות דברים לדוגמה לחלוקת כתב העת עורו! ולאמת מקראית על מתנת החיים. היעזר בהצעות כדי להכין הצגות דברים משלך.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

דבר יהוה מתגשם לפרטי פרטים

נבואתו המדויקת של ירמיהו בנוגע לכיבושה וחורבנה של בבל התגשמה במלואה.‏

לחיות כמשיחיים

עד כמה חזקה אמונתך בהבטחות יהוה?‏

יהושע אישר שלא נפל דבר אחד מן הדברים שהבטיח יהוה לעם ישראל. כיצד נוכל לחזק את אמונתנו בהבטחותיו של אלוהים?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

הנכונות ’להוחיל לאלוהים’ מסייעת לנו להחזיק מעמד

מה סייע לירמיהו להחזיק מעמד ולשמור על גישה חיובית למרות סבל רב? כיצד נוכל להתכונן לקראת קשיים עתידיים?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

יחזקאל נהנה להכריז את המסר האלוהי

יהוה נתן ליחזקאל מגילה בחזון ואמר לו לאכול אותה. מה הייתה משמעות אכילת המגילה עבור יחזקאל?‏

לחיות כמשיחיים

מצא הנאה בהטפת הבשורה הטובה

הטפת הבשורה הטובה על מלכות אלוהים עשויה להיות קשה לפעמים, אבל אלוהים רוצה שנשרת אותו בשמחה. כיצד נוכל למצוא הנאה במשימתנו לבשר?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

האם תקבל את תו ההינצלות?‏

התגשמותו הראשונית של חזון יחזקאל אירעה בעת חורבן ירושלים. כיצד ההתגשמות המודרנית משפיעה עלינו?‏

לחיות כמשיחיים

דבוק באמות המידה המוסריות של יהוה

אנו חייבים לדבוק באומץ באמות המידה המוסריות של יהוה אלוהים. כיצד? מדוע זה כה חשוב?‏