עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  יוני 2016

20–26 ביוני

תהלים מ”ה עד נ”א

20–26 ביוני
 • שיר 67 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏יהוה לא ידחה לב שבור‏”: ‏(10 דק’)‏

  • תה נ”א:3–6 — דוד התחרט עמוקות על כך שחטא ליהוה (‏מ93 1/3 15, 16 §9–13‏)‏

  • תה נ”א:9–11 — דוד היה זקוק לסליחתו של יהוה כדי ששמחתו תשוב אליו (‏מ93 1/3 17, 18 §18–20‏)‏

  • תה נ”א:12–19 — דוד ידע שיהוה יסלח לאדם המתחרט בכנות (‏מ15 15/6 14 §6;‏ מ93 1/3 18–21 §4–16‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • תה מ”ה:5 — מהי האמת החשובה מכול שיש להגן עליה? (‏מ14 15/2 5 §11‏)‏

  • תה מ”ח:13, 14 — איזו חובה מוטלת עלינו על־פי פסוקים אלו? (‏מ15 15/7 9 §13‏)‏

  • מה למדתי על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • באילו נקודות מהקריאה השבועית במקרא אוכל להשתמש בשירות השדה?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) תה מ”ט:11 עד נ’:6

התייעל בשירות השדה

לחיות כמשיחיים