עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  יוני 2016

הצגות דברים לדוגמה

הצגות דברים לדוגמה

עורו!‏

הצעה: הוצאה זו של עורו! דנה בנושא מרתק. [תן לבעל הבית עותק.]‏

שאלה: האם ידעת שעדי־יהוה מתרגמים ספרות ליותר מ־750 שפות?‏

פסוק: התג י”ד:6

עורו!‏

שאלה: האם לדעתך העיקרון הזה יכול לעזור לזוגות נשואים לשוחח על בעיות?‏

פסוק: יעק א’:19 או משל י”ח:13

הצעה: ‏[הראה את המאמר בעמוד 10‏.] המאמר מתייחס לעקרונות מקראיים נוספים בנושא.‏

עלונים

שאלה: שים לב לשאלה הזו. [קרא את השאלה ואת התשובות האפשריות בקדמת העלון.] מה דעתך?‏

פסוק: ‏[מופיע בעמוד 2 בעלון]‏

הצעה: העלון מסביר כיצד הפסוק הזה נוגע לך.‏

הכן הצגת דברים משלך

היעזר במבנה של הדוגמאות שלעיל כדי להכין הצגת דברים משלך לשירות השדה.‏