• שיר 52 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏האם יש לך ’לב בָּשָׂר’?‏‏”: ‏(10 דק’)‏

  • יחז י”א:17, 18 — יהוה מבטיח שתשוקם דת האמת (‏מ07 1/7 11 §4‏)‏

  • יחז י”א:19 — יהוה יכול לעזור לנו לפתח לב הקשוב להדרכתו (‏מ05.16 15 §9‏)‏

  • יחז י”א:20 — יהוה חפץ שניישם את מה שאנו לומדים

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • יחז י”ב:26–28 — לפי פסוקים אלה, איזו אחריות מוטלת על משרתי יהוה? (‏מ07 1/7 13 §8‏)‏

  • יחז י”ד:13, 14 — מה אנו לומדים מאזכור שלושת האנשים האלה? (‏מ05.16 26 §13;‏ מ07 1/7 13 §9‏)‏

  • מה למדת על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • אילו פנינים רוחניות נוספות מצאת בקריאה השבועית במקרא?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) יחז י”ב:1–10

התייעל בשירות השדה

 • הצגות הדברים של החודש: ‏(15 דק’) דיון המבוסס על ”‏הצגות דברים לדוגמה‏”. נגן את סרטוני הצגות הדברים ודון בנקודות העיקריות של כל סרטון.‏

לחיות כמשיחיים

 • שיר 154

 • צורכי הקהילה: ‏(15 דק’) לחלופין ניתן לדון בלקחים שניתן ללמוד מספר השנה ‏(‏סנ17–‏א 41–43).‏

 • שיעור המקרא הקהילתי: ‏(30 דק’) מכ פרק 14 §15–23‏, ותיבת החזרה ”‏עד כמה ממשית בעיניך המלכות?‏‏”‏

 • סיכום האסיפה וסקירה מקדימה לשבוע הבא (3 דק’)‏

 • שיר 43 ותפילה