עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  יולי 2017

הצגות דברים לדוגמה

הצגות דברים לדוגמה

המצפה

שאלה: האם המוות היה חלק ממטרתו של אלוהים עבורנו?‏

פסוק: התג כ”א:4 או ישע כ”ה:8

הצעה: הוצאה זו של המצפה מציגה מה אומר המקרא לגבי החיים והמוות.‏

לַמד את האמת

שאלה: מדוע יש כל כך הרבה סבל?‏

פסוק: יחא ה’:19 או איו ט’:24א

אמת מקראית: השטן הוא שליט העולם הזה.‏

מה קורה בשיעורי מקרא?‏

הצעה: עדי־יהוה מציעים שיעורי מקרא בחינם שמספקים מענה לשאלות כמו: מדוע יש כל כך הרבה סבל? כיצד משפחתי יכולה להיות מאושרת? סרטון קצר זה מסביר כיצד מתנהלים שיעורי המקרא שלנו. [נגן את הסרטון מה קורה בשיעורי מקרא?‏‏] נוכל להשתמש בפרסום זה בדיונים שלנו. [הצג את אחד הפרסומים הלימודיים שלנו, ובמידת האפשר, הדגם כיצד מתנהל שיעור מקרא.]‏

הכן הצגת דברים משלך

היעזר במבנה של הדוגמאות שלעיל כדי להכין הצגת דברים משלך לשירות השדה.‏

שמות מקוצרים של פרסומים:‏

סנ17–‏א ספר השנה של שנת 2017, באנגלית

מכ מלכות אלוהים מולכת!‏

חע לאלוהים יש חדשות טובות עבורך!‏

מא מה באמת מלמד המקרא?‏

חנ החיים — כיצד נוצרו? על־ידי אבולוציה או על־ידי בריאה?‏

דוגמאות:‏

‏• מ07 1/7 13 §9 = המצפה מ־1 ביולי 2007, עמוד 13, סעיף 9.‏

‏• מ05.16 15 §9 = המצפה ‏(המהדורה הלימודית) מאי 2016, עמוד 15, סעיף 9.‏

‏• מצ4.17 נושא השער = המצפה ‏(המהדורה לציבור) מספר 4 של 2017, מאמר הפתיח.‏

‏• ככמ07 7 §4 = ‏”כל הכתוב” — מהימן ומועיל ‏(ירמיהו עד מלאכי), עמוד 7, סעיף 4.‏

‏• בנ–‏1–א 70 = הבנה מכתבי־הקודש, כרך א’ באנגלית, עמוד 70.‏