• שיר 16 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏נעלה אל הר יהוה‏”: ‏(10 דק’)‏

  • ‏[נגן את הסרטון מבוא לישעיהו‏.‏‏]‏

  • ישע ב’:2, 3 — ”הר בית יהוה” מייצג את עבודת אלוהים הטהורה (‏ני–‏1 38–41 §6–11;‏ 45 §20, 21‏)‏

  • ישע ב’:4 — משרתיו של יהוה אינם לומדים עוד מלחמה (‏ני–‏1 46, 47 §24, 25‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • ישע א’:8, 9 — באיזה מובן נותרה בת ציון ”כסוכה בכרם”? (‏מ06 1/12 8 §5‏)‏

  • ישע א’:18 — למה התכוון יהוה כשאמר: ”לכו נא וניווכחה”? (‏מ06 1/12 9 §1;‏ בנ–‏2–א 761 §3)‏ *

  • מה למדתי על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • באילו נקודות מהקריאה השבועית במקרא אוכל להשתמש בשירות השדה?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) ישע ה’:1–13

התייעל בשירות השדה

 • הצגות הדברים של החודש: ‏(15 דק’) דיון המבוסס על ”‏הצגות דברים לדוגמה‏”. נגן את סרטוני הצגות הדברים ודון בנקודות העיקריות של כל סרטון. עודד את המבשרים להכין הצגת דברים משלהם.‏

לחיות כמשיחיים

^ ס' 12 הסבר של הקיצורים: בנ = הבנה. לדוגמה, בנ–‏2–א = הבנה מכתבי־הקודש, כרך ב’ באנגלית, עמוד 761, סעיף 3.‏