עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  דצמבר 2016

26 בדצמבר עד 1 בינואר

ישעיהו י”ז עד כ”ג

26 בדצמבר עד 1 בינואר
 • שיר 42 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏ניצול סמכות לרעה מביא לאובדנה‏”: ‏(10 דק’)‏

  • ישע כ”ב:15, 16 — שבנא ניצל את סמכותו בצורה אנוכית (‏ני–‏1 238, 239 §16, 17‏)‏

  • ישע כ”ב:17–22 — יהוה מינה את אליקים במקומו של שבנא (‏ני–‏1 239, 240 §17, 18‏)‏

  • ישע כ”ב:23–25 — קורותיו של שבנא מלמדות אותנו לקחים יקרי ערך (‏מ07 15/1 8 §6;‏ ני–‏1 240, 241 §19, 20‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • ישע כ”א:1 — איזה אזור כונה ”מדבר ים” ומדוע? (‏מ06 1/12 11 §2‏)‏

  • ישע כ”ג:17, 18 — כיצד הרווח החומרי של צור הפך ”קודש ליהוה”? (‏ני–‏1 253, 254 §22–24‏)‏

  • מה למדתי על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • באילו נקודות מהקריאה השבועית במקרא אוכל להשתמש בשירות השדה?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) ישע י”ז:1–14

התייעל בשירות השדה

 • שיחה ראשונה: ‏(עד 2 דק’) מא ‏— היעזר בסרטון מדוע כדאי לך ללמוד את המקרא?‏ על מנת להציג את הספר. (הערה: אל תנגן את הסרטון במהלך ההדגמה.)‏

 • ביקור חוזר: ‏(עד 4 דק’) מא ‏— התחל תוכנית שיעורי מקרא על מפתן הדלת והכשר את הקרקע לביקור הבא.‏

 • שיעור מקרא: ‏(עד 6 דק’) אא 150, 151 §10, 11 — הראה כיצד ניתן למצוא מסילות ללבו של התלמיד.‏

לחיות כמשיחיים