עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  אפריל 2017

3–9 באפריל

ירמיהו י”ז עד כ”א

3–9 באפריל
 • שיר 11 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏הנח ליהוה לעצב את חשיבתך ואת התנהגותך‏”: ‏(10 דק’)‏

  • ירמ י”ח:1–4 — ליוצר יש סמכות על החומר (‏מ99 1/4 22 §3‏)‏

  • ירמ י”ח:5–10 — ליהוה יש סמכות על האנושות (‏בנ–‏2–א 776 §4)‏

  • ירמ י”ח:11 — אפשר ליהוה לעצב אותך (‏מ99 1/4 22 §4, 5‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • ירמ י”ז:9 — כיצד עלולה בוגדנות הלב לבוא לידי ביטוי? (‏מ01 15/10 25 §13‏)‏

  • ירמ כ’:7 — באיזה מובן השתמש יהוה בכוחו כנגד ירמיהו ופיתה [הונה] אותו? (‏מ07 15/3 9 §6‏)‏

  • מה למדת על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • אילו פנינים רוחניות נוספות מצאת בקריאה השבועית במקרא?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) ירמ כ”א:3–14

התייעל בשירות השדה

 • הצגות הדברים של החודש: ‏(15 דק’) דיון המבוסס על ”‏הצגות דברים לדוגמה‏”. נגן את סרטוני הצגות הדברים ודון בנקודות העיקריות של כל סרטון. עודד את הכול לערוך ביקורים חוזרים אצל האנשים שהסכימו לקבל את העלון מהי מלכות אלוהים?‏

לחיות כמשיחיים