עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  אפריל 2017

17–23 באפריל

ירמיהו כ”ה עד כ”ח

17–23 באפריל
 • שיר 137 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏היה אמיץ כמו ירמיהו‏”: ‏(10 דק’)‏

  • ירמ כ”ו:2–6 — יהוה הורה לירמיהו להשמיע דברי אזהרה (‏מ09 1/12 24 §6‏)‏

  • ירמ כ”ו:8, 9,‏ 12, 13 — ירמיהו לא הרשה למתנגדיו להפחיד אותו (‏יר–‏א 21 §13)‏

  • ירמ כ”ו:16,‏ 24 — יהוה הגן על נביאו הנאמן (‏מ09 1/12 25 §1‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • ירמ כ”ז:2, 3 — מדוע היו בירושלים מלאכים (שליחים) מעמים שונים, ומדוע ירמיהו עשה עבורם מוטות עול? (‏יר–‏א 27 §21)‏

  • ירמ כ”ח:11 — כיצד גילה ירמיהו שכל ישר כאשר חנניה התנגד לו, ומה נוכל ללמוד מדוגמתו? (‏יר–‏א 187, 188 §11, 12)‏

  • מה למדת על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • אילו פנינים רוחניות נוספות מצאת בקריאה השבועית במקרא?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) ירמ כ”ז:12–22

התייעל בשירות השדה

 • שיחה ראשונה: ‏(עד 2 דק’) ע–36 — הכשר את הקרקע לביקור חוזר.‏

 • ביקור חוזר: ‏(עד 4 דק’) ע–36 — הכשר את הקרקע לביקור הבא.‏

 • שיעור מקרא: ‏(עד 6 דק’) אא 7 §4, 5 — הראה כיצד ניתן למצוא מסילות ללבו של התלמיד.‏

לחיות כמשיחיים