עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

18–24 באפריל

איוב כ”ח עד ל”ב

18–24 באפריל
 • שיר 17 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏איוב הציב מופת בתומתו‏”: ‏(10 דק’)‏

  • איו ל”א:1 — איוב כרת ”ברית” לעיניו (‏מ15 15/6 16 §13;‏ מ15 15/1 25 §10‏)‏

  • איו ל”א:13–15 — איוב היה אדם עניו, ישר ומתחשב (‏מ10 15/11 30 §8, 9‏)‏

  • איו ל”א:16–25 — איוב היה נדיב כלפי אלה שהיו שרויים במחסור (‏מ10 15/11 30 §10, 11‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • איו ל”ב:2 — באיזה מובן ניסה איוב להוכיח שהוא ’צדיק מאלוהים’? (‏מ15 1/7 12 §2‏; בנ–‏1–א 606 §5)‏

  • איו ל”ב:8, 9 — מדוע הרגיש אליהוא שהוא יכול לדבר אף שהיה צעיר יותר ממאזיניו? (‏מ06 15/3 16 §1‏; בנ–‏2–א 549 §6)‏

  • מה למדתי על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • באילו נקודות מהקריאה השבועית במקרא אוכל להשתמש בשירות השדה?‏

 • קריאת המקרא: איו ל’:24 עד ל”א:14 (עד 4 דק’)‏

התייעל בשירות השדה

 • שיחה ראשונה: ע2.16 12, 13 — הכשר את הקרקע לביקור חוזר (עד 2 דק’).‏

 • ביקור חוזר: ע2.16 12, 13 — הכשר את הקרקע לביקור הבא (עד 4 דק’).‏

 • שיעור מקרא: מא 148 §8, 9 (עד 6 דק’).‏

לחיות כמשיחיים

 • שיר 48

 • למד מתומתם של אחרים (‏פטא ה’:9‏): ‏(15 דק’) דיון. נגן את סרטון הווידיאו הרולד קינג: שמירת נאמנות בכלא. לאחר מכן דון בשאלות הבאות: כיצד שמר אח קינג על רוחניותו בזמן שהותו בכלא? כיצד שירת שירי מלכות יכולה לעזור לנו להחזיק מעמד חרף נסיבות קשות? כיצד נאמנותו המופתית של אח קינג מניעה אותך לפעולה?‏

 • שיעור המקרא הקהילתי: עא פרק י”ג §13–25‏, והחזרה על הפרק (30 דק’)‏

 • סיכום האסיפה וסקירה מקדימה לשבוע הבא (3 דק’)‏

 • שיר 54 ותפילה