עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  אוקטובר 2017

הצגות דברים לדוגמה

הצגות דברים לדוגמה

עורו!‏

שאלה: מדוע חשוב להיערך לקראת אסונות?‏

פסוק: משל כ”ז:12

הצעה: הוצאה זו מסבירה אילו צעדים יש לנקוט לפני אסון, במהלכו ואחריו.‏

לַמד את האמת

שאלה: כיצד נוכל להראות שאנו אוהבים את אלוהים?‏

פסוק: דב י’:12 או יחא ה’:3

אמת מקראית: הדרך להראות לאלוהים שאנו אוהבים אותו היא לשמור את מצוותיו.‏

האם המתים באמת יוכלו לשוב לחיים? ‏(‏ע–35‏)‏

שאלה: רבים ברחבי העולם עורכים מדי שנה טקס לזכר יקיריהם שנפטרו. האם יש תקווה שנראה שוב את יקירינו שאינם בין החיים?‏

פסוק: ישע כ”ו:19

הצעה: העלון הזה מסביר כיצד תקוות תחיית המתים יכולה להשפיע עליך אישית. [אם אפשר, נגן את הסרטון האם יש תקווה למתים?‏‏]‏

הכן הצגת דברים משלך

היעזר במבנה של הדוגמאות שלעיל כדי להכין הצגת דברים משלך לשירות השדה.‏

שמות מקוצרים של פרסומים:‏

מכ מלכות אלוהים מולכת!‏

נב שית לבך לנבואות דניאל!‏

חצ חֲיֵה בציפייה דרוכה ליום יהוה

אא ”שימרו את עצמכם באהבת האלוהים”‏

דוגמאות:‏

‏• בנ–‏2–א 902 §2 = הבנה מכתבי־הקודש, כרך ב’ באנגלית, עמוד 902, סעיף 2.‏

‏• מ01 15/5 27 = המצפה מ־15 במאי 2001, עמוד 27.‏

‏• ע5.17 נושא השער = עורו! מספר 5 של 2017, מאמר הפתיח.‏

‏• מ11.16 5, 6 §7, 8 = המצפה ‏(המהדורה הלימודית) נובמבר 2016, עמודים 5, 6, סעיפים 7, 8.‏

‏• ע05 8/9 12 §2 = עורו! מ־8 בספטמבר 2005, עמוד 12, סעיף 2.‏

‏• גפא08.16 8 §2 = גיליון פעילות לאסיפה מאוגוסט 2016 עמוד 8, סעיף 2.‏