עורו!‏

שאלה: יש אנשים שמטילים ספק בקיומו של ישוע ולעומתם יש אנשים שבטוחים שהוא היה קיים. אחרים אומרים שאין דרך ודאית לדעת זאת. מה דעתך?‏

הצעה: הוצאה זו של עורו! בוחנת את הראיות.‏

לַמד את האמת

שאלה: מה קורה לנו לאחר המוות?‏

פסוק: קהל ט’:5

אמת מקראית: כאשר אדם מת, הוא חדל להתקיים. לכן אל לנו לחשוש מחיים לאחר המוות. המוות מושווה לשינה. איוב האמין שאלוהים מסוגל ל”הקים” אותו לתחייה כדי שיוכל לחיות שוב עלי אדמות (‏איו י”ד:14‏).‏

הזמנה לאסיפות הקהילה (‏הזמ‏)‏

הצעה: אני רוצה להזמין אותך להרצאה מקראית. הכניסה בחינם. ההרצאה תינתן בבית התפילה שלנו, אולם המלכות המקומי. [הצע את ההזמנה לאסיפות, ציין את המועד והמקום של אסיפת סוף השבוע ואת נושא ההרצאה הפומבית.]‏

שאלה: האם יצא לך פעם לבקר באולם מלכות? [אם זה מתאים, הצג את הסרטון מה קורה בתוך אולמי המלכות?‏‏]‏

הכן הצגת דברים משלך

היעזר במבנה של הדוגמאות שלעיל כדי להכין הצגת דברים משלך לשירות השדה.‏