עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

מבשרים מזמינים אנשים לאסיפה

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה אוקטובר 2016

הצגות דברים לדוגמה

רעיונות לחלוקת עורו!, הזמנה לאסיפות הקהילה ואמת מקראית לגבי מה שקורה לנו לאחר המוות. הכן הצגות דברים משלך.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

‏”בטח אל יהוה בכל לבך”‏

משלי פרק ג’ מבטיח לנו שיהוה יגמול לנו על ביטחוננו בו. כיצד תוכל לדעת אם אתה בוטח ביהוה בכל לבך?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

‏”אל יסטה לבך”‏

משלי ז’ מתאר כיצד התפתה צעיר לחטוא כשלבו סטה מאמות המידה של יהוה. מה נוכל ללמוד מטעויותיו?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

החוכמה טובה מזהב

במשלי ט”ז נאמר שטוב יותר לרכוש חוכמה מאשר זהב. מדוע החוכמה האלוהית כה יקרה?‏

לחיות כמשיחיים

כיצד לענות תשובות טובות

תשובה טובה מועילה גם למי שעונה וגם לקהילה. מה מאפיין תשובה טובה?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

רדוף שלום עם אחרים

השלום השורר בקרב משרתי יהוה איננו מקרי. נוכל להשתמש בדבר־אלוהים כדי להתגבר על רגשות עזים ולרדוף שלום.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

‏”חנוך לנער על־פי דרכו”‏

מדוע נחוץ מוסר על מנת לחנך היטב את הילדים? משלי כ”ב מכיל עצות טובות להורים.‏

לחיות כמשיחיים

האם אתה משתמש היטב בכרטיסי הביקור JW.ORG?‏

השתמש בכרטיסי הביקור בכל הזדמנות כדי להפנות את תשומת הלב לדבר־אלוהים ולאתר שלנו.‏