עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  אוגוסט 2017

7–13 באוגוסט

יחזקאל כ”ח עד ל”א

7–13 באוגוסט
 • שיר 26 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏יהוה גמל לאומה פגאנית‏”: ‏(10 דק’)‏

  • יחז כ”ט:18 — נבוכדנאצר מלך בבל לא זכה לשום גמול על מאמציו הרבים לכבוש את צור (‏בנ–‏2–א 1136 §4)‏

  • יחז כ”ט:19 — המלך נבוכדנאצר קיבל את מצרים כשלל במקום את צור (‏בנ–‏1–א 698 §5)‏

  • יחז כ”ט:20 — יהוה גמל לבבלים על כך ששירתו את מטרתו (‏ע86–‏א 8/11 27 §4, 5)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • יחז כ”ח:12–19 — באיזה מובן דומה קו פעולתם של מלכי צור לזה של השטן? (‏בנ–‏2–א 604 §4, 5)‏

  • יחז ל’:13, 14 — כיצד התגשמה נבואה זו? (‏מ03 1/7 32 §1–3‏)‏

  • מה למדת על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • אילו פנינים רוחניות נוספות מצאת בקריאה השבועית במקרא?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) יחז כ”ט:1–12

התייעל בשירות השדה

לחיות כמשיחיים