עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  אוגוסט 2017

14–20 באוגוסט

יחזקאל ל”ב עד ל”ד

14–20 באוגוסט
 • שיר 144 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏האחריות הכבדה של הצופה‏”: ‏(10 דק’)‏

  • יחז ל”ג:7 — יהוה מינה את יחזקאל לצופה (‏בנ–‏2–א 1172 §2)‏

  • יחז ל”ג:8, 9 — הצופה השמיע דברי אזהרה וכך נמנע מאשמת דמים (‏מ88 1/1 24 §13)‏

  • יחז ל”ג:11,‏ 14–16 — יהוה יגן על חייהם של מי שיישמעו לאזהרה (‏מ12 15/3 15 §3‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • יחז ל”ג:32, 33 — מדוע אנו ממשיכים לבשר חרף אדישות? (‏מ91 1/9 29 §16, 17‏)‏

  • יחז ל”ד:23 — מהי התגשמותו של פסוק זה? (‏מ07 1/4 26 §3‏)‏

  • מה למדת על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • אילו פנינים רוחניות נוספות מצאת בקריאה השבועית במקרא?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) יחז ל”ב:1–16

התייעל בשירות השדה

 • שיחה ראשונה: ‏(עד 2 דק’) ע4.17 נושא השער — הכשר את הקרקע לביקור חוזר.‏

 • ביקור חוזר: ‏(עד 4 דק’) ע4.17 נושא השער — הזמן את האדם לאסיפותינו.‏

 • שיעור מקרא: ‏(עד 6 דק’) חע שיעור 2 §9, 10 — הדגם כיצד ניתן למצוא מסילות ללבו של התלמיד.‏

לחיות כמשיחיים

 • שיר 67

 • ‏”‏טפח תכונות אלוהיות — אומץ‏”: ‏(15 דק’) דיון. נגן את הסרטון הימנע ממה שעלול לערער את נאמנותך — חרדת אדם‏.‏

 • שיעור המקרא הקהילתי: ‏(30 דק’) מכ פרק 16 §6–17

 • סיכום האסיפה וסקירה מקדימה לשבוע הבא (3 דק’)‏

 • שיר 53 ותפילה