עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  אוגוסט 2017

הצגות דברים לדוגמה

הצגות דברים לדוגמה

עורו!‏

שאלה: כיצד נוכל להשתמש בזמן שלנו בצורה מאוזנת?‏

פסוק: קהל ד’:6

הצעה: הוצאה זו של עורו! יכולה לעזור לנו לקבוע סדרי עדיפויות נכונים.‏

לַמד את האמת

שאלה: מדוע אנחנו כאן?‏

פסוק: תה ל”ז:29

אמת מקראית: אלוהים ברא את בני האדם כדי שיחיו לנצח עלי אדמות.‏

לאלוהים יש חדשות טובות עבורך!‏

שאלה: היכן לדעתך נוכל למצוא חדשות טובות? [נגן את הסרטון האם תרצה לשמוע חדשות טובות?‏‏]‏

פסוק: ישע נ”ב:7

הצעה: חוברת זו מציגה חדשות טובות לגבי העתיד, והמסר שבה מבוסס על המקרא.‏

הכן הצגת דברים משלך

היעזר במבנה של הדוגמאות שלעיל כדי להכין הצגת דברים משלך לשירות השדה.‏

שמות מקוצרים של פרסומים:‏

סנ17–‏א ספר השנה של שנת 2017, באנגלית

מכ מלכות אלוהים מולכת!‏

חע לאלוהים יש חדשות טובות עבורך!‏

דוגמאות:‏

‏• בנ–‏2–א 1136 §4 = הבנה מכתבי־הקודש, כרך ב’ באנגלית, עמוד 1136, סעיף 4.‏

‏• ע86–‏א 8/11 27 §4, 5 = עורו! מ־8 בנובמבר 1986 באנגלית, עמוד 27 סעיפים 4, 5.‏

‏• ע4.17 נושא השער = עורו! מספר 4 של 2017, מאמר הפתיח.‏

‏• מ07.16 31, 32 = המצפה ‏(המהדורה הלימודית) יולי 2016, עמודים 31, 32.‏