עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  אוגוסט 2016

 אוצרות מדבר־אלוהים | תהלים צ”ב עד ק”א

מניבים פרי רוחני בשיבה

מניבים פרי רוחני בשיבה

צ”ב:13

עץ התמר עשוי לעבור את גיל 100 ועדיין להניב פרי

הקשישים מניבים פרי רוחני כאשר הם...‏

צ”ב:14–16

  • מתפללים בעד אחרים

  • לומדים את המקרא

  • נוכחים באסיפות הקהילה ומשתתפים בהן

  • חולקים את ניסיונם עם אחרים

  • מבשרים בלב ונפש