• שיר 28 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏מניבים פרי רוחני בשיבה‏”: ‏(10 דק’)‏

  • תה צ”ב:13 — הצדיק מניב פרי רוחני (‏מ07 15/9 32‏; מ06 15/7 13 §2‏)‏

  • תה צ”ב:14, 15 — הקשישים יכולים לשגשג מבחינה רוחנית על אף מגבלותיהם הפיזיות (‏מ14 15/1 26 §17;‏ מ04 15/5 12 §9, 10‏)‏

  • תה צ”ב:16 — הקשישים יכולים לעודד אחרים מניסיונם האישי (‏04 15/5 12–14 §13–18‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • תה צ”ט:6, 7 — מדוע משה, אהרון ושמואל נחשבים לדוגמאות ראויות לחיקוי? (‏מ15 15/7 8 §5‏)‏

  • תה ק”א:2 — מה משמע הדבר ’להתהלך בתום לבב’ בקרב ביתנו? (‏מ05 1/11 24 §14‏)‏

  • מה למדתי על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • באילו נקודות מהקריאה השבועית במקרא אוכל להשתמש בשירות השדה?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) תה צ”ה:1 עד צ”ו:13

התייעל בשירות השדה

 • שיחה ראשונה: ‏(עד 2 דק’) ע4.16 נושא השער — הכשר את הקרקע לביקור חוזר.‏

 • ביקור חוזר: ‏(עד 4 דק’) ע4.16 נושא השער — הכשר את הקרקע לביקור הבא.‏

 • שיעור מקרא: ‏(עד 6 דק’) מא 161, 162 §18, 19 — עזור לתלמיד להבין איך הוא יכול ליישם את החומר.‏

לחיות כמשיחיים

 • שיר 4

 • אחינו הקשישים — יש לכם תפקיד חשוב ‏(‏תה צ”ב:13–16‏): ‏(15 דק’) דיון. נגן את הסרטון אחינו הקשישים — יש לכם תפקיד חשוב‏. לאחר מכן שאל את הקהל אילו לקחים מעשיים הם הפיקו מהסרטון. עודד את הקשישים לחלוק את חוכמתם וניסיונם עם הצעירים. עודד את הצעירים להתייעץ עמם לפני קבלת החלטות חשובות בחיים.‏

 • שיעור המקרא הקהילתי: ‏(30 דק’) עא פרק כ”א §13–22‏, והחזרה על הפרק

 • סיכום האסיפה וסקירה מקדימה לשבוע הבא (3 דק’)‏

 • שיר 29 ותפילה