עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  אוגוסט 2016

29 באוגוסט עד 4 בספטמבר

תהלים ק”י עד קי”ח

29 באוגוסט עד 4 בספטמבר
 • שיר 61 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏מה אשיב ליהוה?‏‏”: ‏(10 דק’)‏

  • תה קט”ז:3, 4,‏ 8 — יהוה הציל את מחבר המזמור ממוות (‏מ87 1/3 18 §5)‏

  • תה קט”ז:12 — מחבר המזמור רצה להביע את תודתו ליהוה (‏מ09 15/7 29, 30 §4, 5‏; מ98 1/12 24 §3‏)‏

  • תה קט”ז:13, 14,‏ 17, 18 — מחבר המזמור היה נחוש למלא את כל חובותיו ליהוה (‏מ10 15/4 27, תיבה‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • תה ק”י:4 — מהי השבועה המוזכרת בפסוק? (‏מ14 15/10 11 §15–17;‏ מ06 1/9 13 §7‏)‏

  • תה קט”ז:15 — במהלך נאום לוויה, מדוע אין זה ראוי להחיל פסוק זה על המנוח? (‏מ12 15/5 22 §2‏)‏

  • מה למדתי על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • באילו נקודות מהקריאה השבועית במקרא אוכל להשתמש בשירות השדה?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) תה ק”י:1 עד קי”א:10

התייעל בשירות השדה

 • שיחה ראשונה: ‏(עד 2 דק’) חמ 15 §1–4 — הכשר את הקרקע לביקור חוזר.‏

 • ביקור חוזר: ‏(עד 4 דק’) חמ 15 §5–8 — הכשר את הקרקע לביקור הבא.‏

 • שיעור מקרא: ‏(עד 6 דק’) מא 179–181 §17–19 — עזור לתלמיד להבין איך הוא יכול ליישם את החומר.‏

לחיות כמשיחיים

 • שיר 21

 • ‏”‏לַמד את האמת‏”: ‏(7 דק’) דיון.‏

 • ‏”‏מבצע מיוחד לחלוקת המצפה בחודש ספטמבר‏”: ‏(8 דק’) דיון. נגן את סרטון הצגת הדברים הראשון של ספטמבר ודון בנקודות העיקריות. עורר התלהבות בנוגע למבצע ועודד את המבשרים לשרת כחלוצים עוזרים.‏

 • שיעור המקרא הקהילתי: ‏(30 דק’) עא פרק כ”ג §1–14

 • סיכום האסיפה וסקירה מקדימה לשבוע הבא (3 דק’)‏

 • שיר 144 ותפילה

  תזכורת: השמע פעם אחת את המנגינה במלואה לפני תחילת השירה.‏