עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  אוגוסט 2016

 אוצרות מדבר־אלוהים | תהלים ק”ב עד ק”ה

יהוה זוכר כי עפר אנחנו

יהוה זוכר כי עפר אנחנו

דוד השתמש בדימויים כדי להמחיש את רחמיו של יהוה

  • ק”ג:11

    כפי שאיננו מסוגלים לתפוס לגמרי את המרחק בין השמיים זרועי הכוכבים לבין כדור הארץ, כך איננו מסוגלים להבין את גודל חסדו של יהוה

  • ק”ג:12

    יהוה מרחיק מאתנו את חטאינו מרחק שלא נוכל להעלות על דעתנו, כרחוק מזרח ממערב

  • ק”ג:13

    כפי שאב נוהג בחמלה בבנו כשהוא נפגע, כך נוהג יהוה ברחמים עם מי שגילו חרטה ונדכאים בשל חטאיהם