עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה  |  אוגוסט 2016

 לחיות כמשיחיים

דרכים לשיפור מיומנותנו בשירות — לעזור לתלמידי מקרא להתקדם לשלב של הקדשה וטבילה

דרכים לשיפור מיומנותנו בשירות — לעזור לתלמידי מקרא להתקדם לשלב של הקדשה וטבילה

מדוע זה חשוב? כדי לזכות במעמד רצוי בעיני יהוה, תלמידי המקרא צריכים להקדיש לו את חייהם ולהיטבל (‏פטא ג’:21‏). מי שחיים בהתאם להקדשתם זוכים להגנה רוחנית (‏תה צ”א:1, 2‏). המשיחי מקדיש את חייו ליהוה — ולא לאדם, לפעילות או לארגון כלשהו. מכאן שהתלמיד צריך לפתח אהבה והערכה כלפי אלוהים (‏רומ י”ד:7, 8‏).‏

כיצד לעשות כן?‏

  • דונו במהלך השיעור במה שניתן ללמוד על יהוה מהחומר. הדגש עד כמה חשוב לקרוא יומיום במקרא ולהתפלל ליהוה ”בכל עת” (‏תסא ה’:17;‏ יעק ד’:8‏).‏

  • עודד את התלמיד להציב את ההקדשה והטבילה כמטרות רוחניות. בנוסף, עזור לו להשיג מטרות ביניים, כגון מתן תשובות באסיפות או מתן עדות לשכנים ולעמיתים לעבודה. זכור שיהוה אינו מאלץ אף אחד לשרת אותו. הקדשה היא החלטה אישית (‏דב ל’:19, 20‏).‏

  • עודד את התלמיד לערוך את השינויים הנחוצים כדי להשביע את רצונו של יהוה ולהיות כשיר לטבילה (‏משל כ”ז:11‏). מכיוון שתכונות והרגלים מסוימים עלולים להיות מושרשים עמוק, ייתכן שתלמיד המקרא יזדקק לעזרה מתמשכת על מנת להסיר את האישיות הישנה וללבוש את האישיות החדשה (‏אפס ד’:22–24‏). הראה לו מאמרים מהסדרה ”בכוחו של המקרא לשנות חיים” בכתב העת המצפה.‏

  • ספר לו על השמחה שאתה חווה בשירות יהוה (‏ישע מ”ח:17, 18‏).‏