• שיר 49 ותפילה

 • דברי פתיחה (עד 3 דק’)‏

אוצרות מדבר־אלוהים

 • ‏”‏הישאר בסתר עליון‏”: ‏(10 דק’)‏

  • תה צ”א:1, 2 — מקום ’המסתור’ של יהוה מספק הגנה רוחנית (‏מ10 15/2 26, 27 §10, 11‏)‏

  • תה צ”א:3 — השטן מנסה ללכוד אותנו בדומה ל”יָקוּש”, כלומר צייד ציפורים (‏מ07 1/10 26–30 §1–18‏)‏

  • תה צ”א:9–14 — יהוה הוא מחסנו (‏מ10 15/1 10, 11 §13, 14‏; מ01 15/11 19, 20 §13–19‏)‏

 • חיפוש פנינים רוחניות: ‏(8 דק’)‏

  • תה פ”ט:35–38 — לאיזו ברית מתייחסים הפסוקים הללו וכיצד המחיש יהוה את מהימנותה? (‏מ14 15/10 10 §14;‏ מ07 15/7 32 §3, 4‏)‏

  • תה צ’:10,‏ 12 — כיצד אנו ’מונים ימינו’ ורוכשים ”לבב חוכמה”? (‏מ06 15/7 13 §4;‏ מ01 15/11 13 §19‏)‏

  • מה למדתי על יהוה מהקריאה השבועית במקרא?‏

  • באילו נקודות מהקריאה השבועית במקרא אוכל להשתמש בשירות השדה?‏

 • קריאת המקרא: ‏(עד 4 דק’) תה צ’:1–17

התייעל בשירות השדה

 • הצגות הדברים של החודש: ‏(15 דק’) דיון. נגן את סרטוני הצגות הדברים ודון בנקודות העיקריות של כל סרטון. עודד את המבשרים להכין הצגת דברים משלהם.‏

לחיות כמשיחיים