עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה אוגוסט 2016

הצגות דברים לדוגמה

רעיונות לחלוקת כתב העת עורו! היעזר בדוגמאות כדי להכין הצגת דברים משלך.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

הישאר בסתר עליון

מהו מקום ’המסתור’ של יהוה וכיצד הוא מספק הגנה? (תהלים צ”א)‏

לחיות כמשיחיים

דרכים לשיפור מיומנותנו בשירות — לעזור לתלמידי מקרא להתקדם לשלב של הקדשה וטבילה

מדוע מטרות רוחניות אלו חשובות כל כך? כיצד תוכל לעזור לתלמידיך להשיג אותן?‏

אוצרות מדבר־אלוהים

מניבים פרי רוחני בשיבה

הפסוקים בתהלים צ ב מדגישים שהקשישים עדיין מסוגלים לשגשג ולהניב פרי רוחני.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

יהוה זוכר כי עפר אנחנו

דוד השתמש בדימויים בתהלים ק”ג כדי להמחיש את גודל רחמיו של יהוה.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

‏”הודו ליהוה”‏

הפסוקים בתהלים ק”ו יכולים לסייע לך לפתח לב מלא הערכה כלפי יהוה ולנצור אותו.‏

אוצרות מדבר־אלוהים

‏”מה אשיב ליהוה?”‏

כיצד הוכיח מחבר התהלים את הערכתו ליהוה? (תהלים קט”ז)‏

לחיות כמשיחיים

לַמד את האמת

חלוק עם אנשים אמת מקראית פשוטה בעזרת הצגת דברים חדשה זו.‏

לחיות כמשיחיים

מבצע מיוחד לחלוקת המצפה בחודש ספטמבר

המצפה ידון בנושא הנחמה ובדרך שבה אלוהים מספק אותה.‏