עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים — גיליון פעילות לאסיפה

גיליון פעילות לאסיפת אורח חיינו ושירותנו מכיל את התוכנית וחומר הלימוד של הקריאה השבועית במקרא ושל אחת האסיפות שמקיימים עדי־יהוה מדי שבוע.‏

 

תצוגה
גריד
רשימה

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה

הפניות עבור גיליון פעילות לאסיפת אורח חיינו ושירותנו

אוקטובר 2017

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה

הפניות עבור גיליון פעילות לאסיפת אורח חיינו ושירותנו

ספטמבר 2017

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה

הפניות עבור גיליון פעילות לאסיפת אורח חיינו ושירותנו

אוגוסט 2017

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה

הפניות עבור גיליון פעילות לאסיפת אורח חיינו ושירותנו

יולי 2017

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה

הפניות עבור גיליון פעילות לאסיפת אורח חיינו ושירותנו

יוני 2017

אורח חיינו ושירותנו המשיחיים – גיליון פעילות לאסיפה

מאי 2017