עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

JW LIBRARY

השתמש במאפיין ההיסטוריה — iOS

השתמש במאפיין ההיסטוריה — iOS

אפליקציית JW Library זוכרת אילו מאמרים ופרקים במקרא קראת.‏ מאפיין זה יכול להועיל לך,‏ למשל,‏ כשאתה רוצה לחזור לפסוק שקראת קודם לכן.‏

פעל לפי ההנחיות הבאות כדי להשתמש בהיסטוריה:‏

 צפה בהיסטוריה

לחץ ממושכות על הלשונית מקרא כדי לצפות ברשימת הפסוקים שקראת לאחרונה.‏ לחץ על אחד הפסוקים ברשימה כדי לחזור לאותו פסוק.‏

לחץ ממושכות על הלשונית פרסומים כדי לצפות ברשימת המאמרים שקראת לאחרונה באפליקציה.‏ לחץ על אחד המאמרים ברשימה כדי לחזור לאותו מאמר.‏

 נקה היסטוריה

לחץ ממושכות על הלשונית מקרא או פרסומים כדי לפתוח את רשימת ההיסטוריה.‏ לחץ על הלחצן נקה כדי למחוק את הרשימה.‏

מאפיינים אלה פורסמו במאי 2014 בגרסת 1.2 JW LIBRARY אשר מותאמת ל־6.0 iOS ומעלה.‏ אם אינך רואה מאפיינים אלה,‏ אנא פעל לפי ההנחיות שבמאמר ”התחל להשתמש באפליקציית iOS — JW Library”,‏ תחת הכותרת ”‏קבל את המאפיינים החדשים ביותר‏”.‏