• הסט את המסך שמאלה או ימינה כדי לנווט בפרסום הנוכחי.‏

  • הוסף סימניות לפסוקים או לפרקים כדי לחזור למיקום הקודם שלך.‏

  • השתמש במאפיין ההיסטוריה כדי לגשת לתוכן שקראת לאחרונה.‏

  • השתמש במאפיין החיפוש כדי למצוא מילים או ביטויים בפרסום הנוכחי.‏