עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

JW LIBRARY

מאפייני JW Library

מאפייני JW Library

מאפיינים במקרא

  • בחירה מתוך שישה תרגומי מקרא.‏

  • השוואה בין כל תרגומי המקרא הזמינים על־ידי לחיצה על מספר הפסוק.‏

  • צפייה בחומר הנלווה על־ידי לחיצה על סימני הערות שוליים או על האותיות המפנות לפסוקים נוספים.‏

 

ניווט

  • הסט את המסך שמאלה או ימינה כדי לנווט בפרסום הנוכחי.‏

  • הוסף סימניות לפסוקים או לפרקים כדי לחזור למיקום הקודם שלך.‏

  • השתמש במאפיין ההיסטוריה כדי לגשת לתוכן שקראת לאחרונה.‏

  • השתמש במאפיין החיפוש כדי למצוא מילים או ביטויים בפרסום הנוכחי.‏

 

מאפיינים שיהיו זמינים בקרוב

  • אפשרות להדגיש טקסט בחלונית הלימוד

  • תמיכה בתרגום עולם חדש של כתבי־הקודש — מהדורה לימודית

  • אפשרות להוסיף הערות תוך כדי לימוד