עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

JW BROADCASTING

צפייה בווידיאו על־פי דרישה ב־Roku

צפייה בווידיאו על־פי דרישה ב־Roku

וידיאו על־פי דרישה מאפשר לך לצפות בכל אחד מן הסרטים שב־‏JW Broadcasting תוך שליטה מלאה על ההפעלה (השהיה, העברה לאחור, העברה קדימה, דילוג). צפה בסרט או סרטון אחד או בכל הסרטים שבלקט.‏

‏(הערה: דיאגרמות של שלט 3 Roku כלולות במדריך זה. ייתכן שהשלט שלך שונה במקצת.)‏

בחר בוידיאו על־פי דרישה מעמוד הבית של JW Broadcasting כדי לראות את קטגוריות הווידיאו הזמינות. פעל לפי הצעדים שלהלן כדי למצוא סרטים ולצפות בהם:‏

 חיפוש סרט

השתמש בחץ למעלה ובחץ למטה בשלט ה־Roku שלך כדי לנווט בקרוסלת הקטגוריות. הקטגוריה המובלטת מופיעה במרכז המסך שלך בליווי תמונה, כותרת ותיאור קצר. לחץ על הכפתור OK לבחירת הקטגוריה המובלטת.‏

סרטים מסוימים מופיעים בכמה וכמה קטגוריות. לדוגמה, הסרט שובו של הבן האובד נמצא בסרטים, משפחה ובני נוער.‏

כל שורה של סרטים וסרטונים בעמוד הקטגוריות מייצג לקט וידיאו. כאשר תשתמש בחיצים שבשלט ה־Roku כדי לנוע ברחבי העמוד, בועת הפרטים תציג את הכותרת ואת האורך של הסרט המובלט.‏

 • חץ למעלה וחץ למטה: ניווט ללקט אחר. כותרת הלקט מופיעה מעל לקרוסלה.‏

 • חץ שמאלה וחץ ימינה: גלילה בין סרטים וסרטונים בתוך לקט.‏

  טיפ: המונה בפינה הימנית העליונה מראה כמה סרטים קיימים בלקט ואיזה סרט אתה כעת מבליט.‏

לחץ על OK לבחירת סרט ולהצגת עמוד פרטי הסרט. בחר באחת מן הפעולות הבאות בעמוד זה:‏

 • נגן: נגן את הסרט מההתחלה.‏

 • נגן עם כתוביות: אפשרות זו מוצגת רק אם ישנן כתוביות זמינות עבור הסרט הנוכחי. בחירת האפשרות תנגן את הסרט בליווי כתוביות ותפעיל הצגת כתוביות (במידה והן זמינות) עבור כל הסרטים במדורים צפייה ישירה ווידיאו על־פי דרישה. לכיבוי הכתוביות, בחר באפשרות נגן ללא כתוביות.‏

 • נגן הכול בלקט זה: נגן את כל הסרטים בלקט זה, החל בסרט הנוכחי.‏

  הערה: ההפעלה תיפסק לאחר שינוגנו כל הסרטים שבלקט.‏

 שליטה בניגון הווידיאו

כאשר סרט מתנגן במדור וידיאו על־פי דרישה, באפשרותך לשלוט בהפעלתו באופן הבא באמצעות שלט ה־Roku שלך:‏

 • השהה: השהה את הסרט. לחץ שוב על הכפתור לחידוש ניגון הסרט.‏

 • דילוג קדימה: השהה את ניגון הסרט ועבור קדימה במהירות. כאשר מחוון ההתקדמות של הסרט מגיע לנקודה שבה ברצונך לצפות, לחץ על נגן.‏

  הערה: תוכל ללחוץ מספר פעמים על הכפתור דילוג קדימה כדי להעביר קדימה מהר יותר.‏

 • העבר לאחור: השהה את ניגון הסרט והעבר אחורה לקראת תחילת הסרט. כאשר מחוון ההתקדמות של הסרט מגיע לנקודה שבה ברצונך לצפות, לחץ על נגן.‏

  טיפ: תוכל ללחוץ מספר פעמים על הכפתור העבר לאחור כדי להעביר אחורה מהר יותר.‏

 • חץ ימני: השהה את ניגון הסרט ודלג 10 שניות קדימה. כאשר מחוון ההתקדמות של הסרט מגיע לנקודה שבה ברצונך לצפות, לחץ על נגן.‏

 • חץ שמאלי: השהה את ניגון הסרט ועבור 10 שניות אחורה. כאשר מחוון ההתקדמות של הסרט מגיע לנקודה שבה ברצונך לצפות, לחץ על נגן.‏

 • חץ למטה: הצג למספר שניות מידע על הסרט. לחץ שוב על הכפתור כדי להסתיר את מסך המידע.‏

 • חץ למעלה או חזור: חזור לעמוד פרטי הסרט.‏

 צפייה בסרטים אחרונים או נבחרים

עמוד הבית של JW Broadcasting מכיל שני לקטים מיוחדים של וידיאו על־פי דרישה:‏

 1. סרטים נבחרים: כשלקט זה זמין, הוא כולל סרטים אקטואלים במיוחד, כגון סרטים הקשורים לאסיפות השבועיות שלנו או לתוכנית הרוחנית המשפחתית.‏

 2. סרטים אחרונים: ששת הסרטים שנוספו לאחרונה.‏

פעל לפי הצעדים הבאים לבחירת סרט מאחד הלקטים הללו:‏

 • הבלט את הלקט בעזרת חץ למעלה או למטה.‏

 • לחץ על הכפתור OK להצגת הסרטים בלקט המובלט.‏

 • השתמש בחץ למעלה או למטה כדי לגלול בין הסרטים.‏

 • לחץ על OK לבחירת הסרט המובלט ולהצגת עמוד הפרטים שלו.‏

  הערה: בחר את האפשרות נגן הכול בלקט זה במסך זה לניגון כל הסרטים באחד מן הלקטים המיוחדים הללו.‏