עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

JW BROADCASTING

צפייה ישירה ב־Roku

צפייה ישירה ב־Roku

מדור הצפייה הישירה ב־‏JW Broadcasting דומה לטלוויזיה בכך שהוא מכיל מספר ערוצים שבהם משודרים תכנים לפי לוח זמנים. אם ברצונך לשלוט בהפעלה (כלומר, לצפות בסרט או בסרטון מתחילתו ולהיות מסוגל להשהות את ההפעלה, להחזיר לאחור או לדלג קדימה), עבור למדור וידיאו על־פי דרישה‏.‏

‏(הערה: לאורך המדריך מופיעות דיאגרמות של שלט 3 Roku. ייתכן שהשלט שלך שונה במקצת.)‏

פעל לפי ההנחיות הבאות כדי להפיק את המרב מן הצפייה הישירה ב־‏JW Broadcasting ב־Roku:‏

 צפייה בערוץ צפייה ישירה

בחר בצפייה ישירה בעמוד הבית של JW Broadcasting לטעינת רשימת הערוצים.‏

נווט בקרוסלת הערוץ בעזרת החץ השמאלי והחץ הימני. הערוץ המובלט מופיע במרכז המסך שלך בליווי תמונה, כותרת ותיאור קצר. לחץ על הכפתור OK לבחירת הערוץ המובלט.‏

בעת טעינת הסרטים, תפריט הערוץ מציג את שם הערוץ ואת הכותרות של הסרט הנוכחי ושל שלושת הסרטים הבאים בתור.‏

טיפ: אם הסרט נטען ואתה רוצה להסתיר את תפריט הערוץ, לחץ על החץ השמאלי בשלט ה־Roku.‏

 בחירה בערוץ אחר

כשאתה צופה בערוץ צפייה ישירה יש שתי דרכים לעבור לערוץ אחר:‏

  • חזרה למסך בחירת הערוצים

    לחץ על החץ השמאלי או על כפתור החזור כדי לחזור למסך בחירת הערוצים. השתמש בחץ השמאלי ובחץ הימני כדי לנווט בקרוסלת הערוצים. לחץ על כפתור OK לבחירת הערוץ.‏

  • גלישה לערוץ אחר

    כשאתה צופה בערוץ הצפייה הישירה לחץ על החץ למעלה או על החץ למטה כדי לעבור לערוץ הבא או הקודם. בעת טעינת הסרט מוצגים בתפריט הערוץ שם הערוץ וכותרת הסרט. לחץ על החץ למעלה או על החץ למטה למעבר לערוץ אחר, או המתן לטעינת הסרט.‏

 שימוש בתפריט הערוץ

בעת הצפייה בערוץ הצפייה הישירה, לחץ על החץ הימני כדי לגשת לתפריט הערוץ.‏

בנוסף לשם הערוץ ולכותרות של הסרט הנוכחי ושל הסרטים הבאים, תפריט זה מכיל שתי פונקציות: נגן מההתחלה וגם נגן עם כתוביות. השתמש בחץ למעלה ובחץ למטה כדי להבליט אחת מן האפשרויות. לחץ על OK לבחירה.‏

  • נגן מההתחלה: בחר באפשרות זו כדי לצפות בסרט במדור וידיאו על־פי דרישה. שם תוכל להפעיל את הסרט מן ההתחלה, להשהות אותו, להעביר לאחור ולדלג קדימה.‏

  • נגן עם כתוביות: בחר באפשרות זו כדי להתחיל לנגן את הסרט הנוכחי עם כתוביות, ולהפעיל את הכתוביות (במידה וזמינות) עבור כל הסרטים במדור צפייה ישירה ובמדור וידיאו על־פי דרישה. לכיבוי הכתוביות גש שוב לתפריט זה ובחר באפשרות נגן עם כתוביות. ‏(‏הערה: אפשרות זו מוצגת אך ורק אם ישנן כתוביות זמינות עבור הסרט או הסרטון הנוכחיים.)‏

לסגירת תפריט הערוץ לחץ על החץ השמאלי, החץ הימני או על כפתור החזור.‏