עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

JW BROADCASTING

האזנה לאודיו ב־Roku

האזנה לאודיו ב־Roku

מדור האודיו מכיל מספר לקטי אודיו, לרבות מוזיקה, דרמות וקריאה דרמטית מן המקרא.‏

‏(הערה: לאורך המדריך הזה מופיעות דיאגרמות של השלט של 3 Roku. ייתכן שהשלט שלך שונה במקצת.)‏

בחר באודיו מעמוד הבית של JW Broadcasting כדי לראות אילו לקטי אודיו זמינים. פעל לפי הצעדים שלהלן כדי למצוא תוכניות אודיו ולהאזין להן:‏

 האזנה לתוכנית אודיו

השתמש בחיצים שבשלט ה־Roku שלך כדי לנוע בעמוד האודיו. בועת הפרטים מראה את כותרת התוכנית ואת אורכה.‏

 • חיצים למעלה ולמטה: נווט ללקט אחר. כותרת הלקט מופיעה מעל הקרוסלה.‏

 • חיצים שמאלה וימינה: גלול בין תוכניות אודיו בתוך לקט.‏

טיפ: המונה מימין למעלה מראה כמה תוכניות אודיו נמצאות בלקט ואיזו תוכנית אתה מדגיש כעת.‏

לחץ OK לבחירת התוכנית שהדגשת ולטעינת המסך פרטי תוכנית אודיו. בחר אחת מהפעולות הבאות:‏

 • נגן: נגן את תוכנית האודיו מההתחלה.‏

 • השהה: השהה את התוכנית.‏

 • חידוש: חידוש ניגון של תוכנית אודיו מושהית.‏

  הערה: המערכת זוכרת את מיקומך בתוכנית האודיו כאשר אתה במסך פרטי תוכנית אודיו. כשתעזוב מסך זה, מיקומך בתוכנית האודיו יאבד.‏

 • נגן הכול בלקט זה: השמע את כל תוכניות האודיו בלקט הנוכחי, החל בתוכנית המופיעה כעת במסך.‏

  הערה: ההשמעה תיפסק לאחר שכל התוכניות בלקט יושמעו.‏

 האזנה ללקט אודיו

באפשרותך לא רק להשמיע תוכנית אודיו אחת אלא גם ללקט שלם. לשם כך היעזר באחת מהשיטות הבאות:‏

 • נגן הכול בלקט זה: מתוך עמוד האודיו, נווט אל התוכנית שברצונך לשמוע ובחר אותה, ולאחר מכן בחר בנגן הכול בלקט זה.‏

 • נגן הכול: בחר באפשרות זו מתוך קרוסלת הלקט כדי להשמיע את כל התוכניות שבלקט, החל בתוכנית הראשונה.‏

 • נגן בסדר אקראי: בחר באפשרות זו מתוך קרוסלת הלקט כדי להשמיע את כל התוכניות שבלקט בסדר אקראי.‏

הערה: ההשמעה תיפסק לאחר שינוגנו כל השירים שבלקט.‏

 שליטה בהשמעת האודיו

כשתוכנית אודיו מתנגנת באפשרותך לשלוט בהשמעה בדרך הבאה בעזרת שלט ה־Roku:‏

 • השהה: השהה את האודיו. לחץ שוב על אותו הכפתור כדי לחדש את ההשמעה.‏

 • נגן במהירות: דלג מספר שניות קדימה.‏

 • החזר לאחור: חזור מספר שניות אחורה.‏

  טיפ: הסתכל במחוון ההתקדמות מתחת לתמונה כדי לראות עד כמה מהר אתה מדלג קדימה בכל לחיצת כפתור.‏

 • חץ ימני: דלג לתוכנית האודיו הבאה בלקט (או במצב נגן בסדר אקראי, דלג לתוכנית האקראית הבאה).‏

 • חץ שמאלי: עבור לתוכנית האודיו הקודמת בלקט (או במצב נגן בסדר אקראי, עבור לתוכנית הקודמת שהושמעה).‏

 • חץ חזור: חזור לעמוד האודיו.‏