עבור לתוכן

עבור לתוכן העניינים

JW BROADCASTING

האזנה לאודיו ב־Roku

האזנה לאודיו ב־Roku

מדור האודיו מכיל מספר לקטי אודיו, לרבות מוזיקה, דרמות וקריאה דרמטית מן המקרא.‏

‏(הערה: לאורך המדריך הזה מופיעות דיאגרמות של השלט של 3 Roku. ייתכן שהשלט שלך שונה במקצת.)‏

בחר באודיו מעמוד הבית של JW Broadcasting כדי לראות אילו לקטי אודיו זמינים. פעל לפי הצעדים שלהלן כדי למצוא תוכניות אודיו ולהאזין להן:‏

 האזנה לתוכנית אודיו

השתמש בחיצים שבשלט ה־Roku שלך כדי לנוע בעמוד האודיו. בועת הפרטים מראה את כותרת התוכנית ואת אורכה.‏

 • חיצים למעלה ולמטה: נווט ללקט אחר. כותרת הלקט מופיעה מעל הקרוסלה.‏

 • חיצים שמאלה וימינה: גלול בין תוכניות אודיו בתוך לקט.‏

טיפ: המונה מימין למעלה מראה כמה תוכניות אודיו נמצאות בלקט ואיזו תוכנית אתה מדגיש כעת.‏

לחץ OK לבחירת התוכנית שהדגשת ולטעינת המסך פרטי תוכנית אודיו. בחר אחת מהפעולות הבאות:‏

 • נגן: נגן את תוכנית האודיו מההתחלה.‏

 • השהה: השהה את התוכנית.‏

 • חידוש: חידוש ניגון של תוכנית אודיו מושהית.‏

  הערה: המערכת זוכרת את מיקומך בתוכנית האודיו כאשר אתה במסך פרטי תוכנית אודיו. כשתעזוב מסך זה, מיקומך בתוכנית האודיו יאבד.‏

 • נגן הכול בלקט זה: השמע את כל תוכניות האודיו בלקט הנוכחי, החל בתוכנית המופיעה כעת במסך.‏

  הערה: ההשמעה תיפסק לאחר שכל התוכניות בלקט יושמעו.‏

 האזנה ללקט אודיו

באפשרותך לא רק להשמיע תוכנית אודיו אחת אלא גם ללקט שלם. לשם כך היעזר באחת מהשיטות הבאות:‏

 • נגן הכול בלקט זה: מתוך עמוד האודיו, נווט אל התוכנית שברצונך לשמוע ובחר אותה, ולאחר מכן בחר בנגן הכול בלקט זה.‏

 • נגן הכול: בחר באפשרות זו מתוך קרוסלת הלקט כדי להשמיע את כל התוכניות שבלקט, החל בתוכנית הראשונה.‏

 • נגן בסדר אקראי: בחר באפשרות זו מתוך קרוסלת הלקט כדי להשמיע את כל התוכניות שבלקט בסדר אקראי.‏

הערה: ההשמעה תיפסק לאחר שינוגנו כל השירים שבלקט.‏

 שליטה בהשמעת האודיו

כשתוכנית אודיו מתנגנת באפשרותך לשלוט בהשמעה בדרך הבאה בעזרת שלט ה־Roku:‏

 • השהה: השהה את האודיו. לחץ שוב על אותו הכפתור כדי לחדש את ההשמעה.‏

 • נגן במהירות: דלג מספר שניות קדימה.‏

 • החזר לאחור: חזור מספר שניות אחורה.‏

  טיפ: הסתכל במחוון ההתקדמות מתחת לתמונה כדי לראות עד כמה מהר אתה מדלג קדימה בכל לחיצת כפתור.‏

 • חץ ימני: דלג לתוכנית האודיו הבאה בלקט (או במצב נגן בסדר אקראי, דלג לתוכנית האקראית הבאה).‏

 • חץ שמאלי: עבור לתוכנית האודיו הקודמת בלקט (או במצב נגן בסדר אקראי, עבור לתוכנית הקודמת שהושמעה).‏

 • חץ חזור: חזור לעמוד האודיו.‏