עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

JW Broadcasting

צפייה בווידיאו על־פי דרישה ב־Amazon Fire TV

צפייה בווידיאו על־פי דרישה ב־Amazon Fire TV

וידיאו על־פי דרישה מאפשר לך לצפות בכל אחד מן הסרטים שב־JW Broadcasting תוך שליטה מלאה על ההפעלה (השהיה, העברה לאחור, העברה קדימה, דילוג). צפה בסרט או סרטון אחד או בכל הסרטים שבלקט.‏

‏(‏הערה: דיאגרמות של שלט כלולות במדריך זה. ייתכן שהשלט שלך שונה.)‏

בחר בווידיאו על־פי דרישה מעמוד הבית כדי לראות את קטגוריות הווידיאו הזמינות. פעל לפי הצעדים שלהלן כדי למצוא סרטים ולצפות בהם:‏

 חיפוש סרט

נווט בתפריט הקטגוריות בעזרת שלט Amazon Fire TV. לחץ על הכפתור בחירה כדי לבחור את הקטגוריה המובלטת.‏

סרטים מסוימים מופיעים בכמה וכמה קטגוריות. לדוגמה, הסרט שובו של הבן האובד נמצא בסרטים, משפחה ובני נוער.‏

כל שורה של סרטים וסרטונים בעמוד הקטגוריות מייצגת לקט וידיאו. שם הלקט מופיע מעל השורה.‏

השתמש בשלט שלך כדי לנווט בין הלקטים:‏

 • למעלה ולמטה: ניווט ללקט אחר.‏

 • שמאלה וימינה: גלילה בין סרטים וסרטונים בתוך לקט.‏

 • כל לקט כולל אפשרות נגן הכול. בחר באפשרות זו כדי לנגן את כל הסרטונים בלקט, החל בסרטון הראשון. נגינת הסרטונים תיפסק כאשר יסתיים הסרטון האחרון בלקט.‏

בחר סרטון כדי להציג את המסך פרטי הסרטון.‏

בחר באחת מן הפעולות הבאות במסך זה:‏

 • נגן: נגן את הסרט מההתחלה.‏

 • נגן הכול: נגן את כל הסרטים בלקט זה, החל בסרט הנוכחי. נגינת הסרטונים תיפסק כאשר יסתיים הסרטון האחרון בלקט.‏

 • המשך: המשך לצפות בסרט מהנקודה שבה עצרת.‏

השורה מתחת למסך פרטי הסרטון מציגה סרטונים אחרים בלקט הנוכחי. לחץ למטה כדי להיכנס לשורת הלקט, למעלה כדי לחזור למסך פרטי הסרטון.‏

 שליטה בניגון הווידיאו

כאשר סרט מתנגן במדור וידיאו על־פי דרישה, באפשרותך לשלוט בהפעלתו באמצעות שלט Amazon Fire TV באופן הבא:‏

 • נגן/השהה: השהה את הסרט. לחץ שוב על הכפתור לחידוש ניגון הסרט.‏

 • העבר קדימה או ימינה: עבור קדימה במהירות. כאשר מחוון ההתקדמות של הסרט מגיע לנקודה שבה אתה רוצה לצפות, לחץ על נגן.‏

 • העבר לאחור או שמאלה: עבור אחורה במהירות לקראת תחילת הסרט. כאשר מחוון ההתקדמות של הסרט מגיע לנקודה שבה אתה רוצה לצפות, לחץ על נגן.‏

 • חזור: חזור למסך פרטי הסרטון.‏

 צפייה בסרטים אחרונים או נבחרים

עמוד הבית של JW Broadcasting מכיל שני לקטים מיוחדים של וידיאו על־פי דרישה:‏

 1. סרטים נבחרים: סרטים אקטואליים במיוחד, כגון סרטים הקשורים לאסיפות השבועיות שלנו או לתוכנית הרוחנית המשפחתית.‏

 2. סרטים אחרונים: הסרטים החדשים ביותר.‏