עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

JW BROADCASTING

האזנה לאודיו ב־Amazon Fire TV

האזנה לאודיו ב־Amazon Fire TV

מדור האודיו מכיל מספר לקטי אודיו, לרבות מוזיקה, דרמות וקריאה דרמטית מן המקרא.‏

‏(הערה: לאורך המדריך הזה מופיעות דיאגרמות של שלט. ייתכן שהשלט שלך שונה.)‏

בחר באודיו מעמוד הבית כדי לראות אילו לקטי אודיו זמינים. פעל לפי הצעדים שלהלן כדי למצוא תוכניות אודיו ולהאזין להן:‏

 האזנה לתוכנית אודיו

כל שורה במסך מייצגת לקט אודיו. כותרת הלקט מופיעה מעל השורה.‏

 • למעלה ולמטה: נווט ללקט אחר.‏

 • שמאלה וימינה: גלול בין תוכניות אודיו בתוך לקט.‏

לחץ על בחירה לבחירת התוכנית שהדגשת ולטעינת המסך פרטי תוכנית אודיו.‏

בחר אחת מהפעולות הבאות:‏

 • נגן: נגן את תוכנית האודיו מההתחלה.‏

 • נגן הכול: השמע את כל תוכניות האודיו בלקט הנוכחי, החל בתוכנית המופיעה כעת במסך. ההשמעה תיפסק לאחר שינוגנו כל התוכניות שבלקט.‏

 • חידוש: חידוש ניגון של תוכנית אודיו מהנקודה שבה עצרת.‏

השורה שמתחת למסך פרטי תוכנית אודיו מציגה סרטונים אחרים בלקט הנוכחי. לחץ על למטה כדי להיכנס לשורת הלקט ולמעלה כדי לחזור למסך פרטי תוכנית אודיו.‏

 האזנה ללקט אודיו

באפשרותך לא רק להשמיע תוכנית אודיו אחת אלא גם לקט שלם. מהמסך אודיו, נווט ללקט שברצונך להשמיע ואז בחר באחת האפשרויות הבאות:‏

 • נגן הכול: נגן את כל התוכניות שבלקט, החל בתוכנית הראשונה.‏

 • נגן בסדר אקראי: נגן את כל התוכניות שבלקט בסדר אקראי.‏

ההשמעה תיפסק לאחר שינוגנו כל התוכניות שבלקט.‏

 שליטה בהשמעת האודיו

כשתוכנית אודיו מתנגנת באפשרותך לשלוט בהשמעה בדרך הבאה בעזרת שלט Amazon Fire TV:‏

 • נגן/השהה: השהה את תוכנית האודיו. לחץ שוב על הכפתור כדי להמשיך בתוכנית.‏

 • העבר קדימה: עבור קדימה במהירות. לחץ על נגן כדי לחדש את נגינת התוכנית.‏

 • העבר לאחור: עבור אחורה במהירות לקראת תחילת התוכנית. לחץ על נגן כדי לחדש את נגינת התוכנית.‏

 • חזור: חזור למסך אודיו.‏