עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

JW Broadcasting

צפייה בווידיאו על־פי דרישה ב־Apple TV

צפייה בווידיאו על־פי דרישה ב־Apple TV

וידיאו על־פי דרישה מאפשר לך לצפות בכל אחד מן הסרטים שב־JW Broadcasting תוך שליטה מלאה על ההפעלה (השהיה, העברה לאחור, העברה קדימה, דילוג). צפה בסרט או סרטון אחד או בכל הסרטים שבלקט.‏

‏(הערה: דיאגרמות של שלט Siri כלולות במדריך זה. ייתכן שהשלט שלך שונה.)‏

בחר בווידיאו על־פי דרישה מעמוד הבית כדי לראות את קטגוריות הווידיאו הזמינות. פעל לפי הצעדים שלהלן כדי למצוא סרטים ולצפות בהם:‏

 חיפוש סרט

 • בשלט Siri שלך, החלק עם האצבע על גבי משטח המגע כדי לנווט בין הקטגוריות. תמונת הקטגוריה המובלטת נראית מעט גדולה יותר מאחרות.‏

 • לחץ על משטח המגע לבחירת הקטגוריה המובלטת.‏

סרטים מסוימים מופיעים בכמה וכמה קטגוריות. לדוגמה, הסרט שובו של הבן האובד נמצא בסרטים, משפחה ובני נוער.‏

כל שורה של סרטים וסרטונים בעמוד הקטגוריות מייצגת לקט וידיאו. שם הלקט מופיע מעל השורה.‏

הערה: בלקטים מסוימים השורה ממשיכה מעבר לצד ימין של המסך.‏

 • החלק עם האצבע למעלה או למטה כדי לנווט ללקט אחר.‏

 • החלק עם האצבע שמאלה או ימינה כדי לדפדף בין סרטים וסרטונים בתוך לקט.‏

 • כל לקט כולל אפשרות נגן הכול. בחר באפשרות זו כדי לנגן את כל הסרטונים בלקט, החל בסרטון הראשון. נגינת הסרטונים תיפסק כאשר יסתיים הסרטון האחרון בלקט.‏

 • לחץ על משטח המגע כדי לבחור סרטון ולהציג את מסך פרטי הסרטון.‏

בחר באחת מן הפעולות הבאות:‏

 • נגן: נגן את הסרט מההתחלה.‏

 • נגן הכול: נגן את כל הסרטים בלקט זה, החל בסרט הנוכחי. נגינת הסרטונים תיפסק כאשר יסתיים הסרטון האחרון בלקט.‏

 • המשך: המשך לצפות בסרט מהנקודה שבה עצרת.‏

השורה מתחת למסך פרטי הסרטון מציגה סרטונים אחרים בלקט הנוכחי. החלק עם האצבע למטה כדי להיכנס לשורת הלקט, למעלה כדי לחזור למסך פרטי הסרטון.‏

 שליטה בניגון הווידיאו

כאשר סרט מתנגן במדור וידיאו על־פי דרישה, באפשרותך לשלוט בהפעלתו באופן הבא באמצעות שלט Siri שלך:‏

 • נגן/השהה: השהה את הסרט. לחץ שוב על הכפתור לחידוש ניגון הסרט. תוכל גם ללחוץ על אמצע משטח המגע כדי לנגן או להשהות את הסרט.‏

 • העבר לאחור: השהה את ניגון הסרט והחלק עם האצבע שמאלה כדי להעביר את הסרט אחורה לקראת תחילת הסרט. לחץ על נגן/השהה לחידוש ניגון הסרט.‏

 • העבר קדימה: השהה את ניגון הסרט והחלק עם האצבע ימינה כדי לעבור קדימה במהירות לקראת סוף הסרט. לחץ על נגן/השהה לחידוש ניגון הסרט.‏

 • דלג קדימה: כדי לדלג עשר שניות קדימה, הנח את האצבע על צד ימין של משטח המגע.‏

 • כאשר אתה רואה את סמל הדילוג על מחוון ההתקדמות של הסרט בתחתית המסך, לחץ על משטח המגע.‏

 • דלג אחורה: כדי לדלג עשר שניות אחורה, הנח את האצבע על צד שמאל של משטח המגע.‏

 • כאשר אתה רואה את סמל הדילוג על מחוון ההתקדמות של הסרט בתחתית המסך, לחץ על משטח המגע.‏

 • תפריט: חזור למסך פרטי הסרטון.‏

 צפייה בסרטים אחרונים או נבחרים

עמוד הבית של JW Broadcasting מכיל שני לקטים מיוחדים של וידיאו על־פי דרישה:‏

 1. סרטים נבחרים: סרטים אקטואליים במיוחד, כגון סרטים הקשורים לאסיפות השבועיות שלנו או לתוכנית הרוחנית המשפחתית.‏

 2. סרטים אחרונים: הסרטים החדשים ביותר.‏