עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

JW BROADCASTING

האזנה לאודיו ב־Apple TV

האזנה לאודיו ב־Apple TV

מדור האודיו מכיל מספר לקטי אודיו, לרבות מוזיקה, דרמות וקריאה דרמטית מן המקרא.‏

‏(הערה: לאורך המדריך הזה מופיעות דיאגרמות של השלט של Siri. ייתכן שהשלט שלך שונה.)‏

בחר באודיו מעמוד הבית של adcastingBro JW כדי לראות אילו לקטי אודיו זמינים. פעל לפי הצעדים שלהלן כדי למצוא תוכניות אודיו ולהאזין להן:‏

 האזנה לתוכנית אודיו

כל שורה במסך מייצגת לקט אודיו. כותרת הלקט מופיע מעל השורה.‏

 • החלק עם האצבע למעלה או למטה על משטח המגע כדי לנווט ללקט אחר.‏

 • החלק עם האצבע שמאלה או ימינה על משטח המגע כדי לדפדף בין תוכניות אודיו בתוך לקט. תמונת תוכנית האודיו הנבחרת נראית מעט גדולה יותר מאחרות.‏

 • לחץ על משטח המגע כדי לבחירת התוכנית שהדגשת ולטעינת המסך פרטי תוכנית אודיו.‏

בחר אחת מהפעולות הבאות:‏

 • נגן: נגן את תוכנית האודיו מההתחלה.‏

 • נגן הכול: השמע את כל תוכניות האודיו בלקט הנוכחי, החל בתוכנית המופיעה כעת במסך.‏

 • חידוש: חידוש ניגון של תוכנית אודיו מהנקודה שבה עצרת.‏

השורה שמתחת למסך פרטי תוכנית אודיו מציגה תוכניות אודיו אחרות בלקט הנוכחי. החלק עם האצבע למטה כדי להיכנס לשורת הלקט ולמעלה כדי לחזור למסך פרטי תוכנית אודיו.‏

 האזנה ללקט אודיו

באפשרותך לא רק להשמיע תוכנית אודיו אחת אלא גם לקט שלם. מהמסך אודיו, נווט ללקט שברצונך להשמיע ואז בחר באחת האפשרויות הבאות:‏

 • נגן הכול: נגן את כל התוכניות שבלקט, החל בתוכנית הראשונה.‏

 • נגן בסדר אקראי: נגן את כל התוכניות שבלקט בסדר אקראי.‏

ההשמעה תיפסק לאחר שינוגנו כל התוכניות שבלקט.‏

 שליטה בהשמעת האודיו

כשתוכנית אודיו מתנגנת באפשרותך לשלוט בהשמעה בדרך הבאה בעזרת שלט Siri:‏

 • נגן/השהה: השהה את תוכנית האודיו. לחץ שוב על הכפתור כדי להמשיך בתוכנית. תוכל גם ללחוץ על אמצע משטח המגע כדי לנגן או להשהות את התוכנית.‏

 • העבר לאחור: השהה את ניגון התוכנית והחלק עם האצבע שמאלה כדי להעביר את התוכנית אחורה לקראת תחילת התוכנית. לחץ על נגן/השהה לחידוש ניגון התוכנית.‏

 • העבר קדימה: השהה את ניגון התוכנית והחלק עם האצבע ימינה כדי לעבור קדימה במהירות לקראת סוף התוכנית. לחץ על נגן/השהה לחידוש ניגון התוכנית.‏

 • דלג קדימה: כדי לדלג עשר שניות קדימה, הנח את האצבע על צד ימין של משטח המגע.‏

 • כאשר אתה רואה את סמל הדילוג על מחוון ההתקדמות של התוכנית בתחתית המסך, לחץ על משטח המגע.‏

 • דלג אחורה: כדי לדלג עשר שניות אחורה, הנח את האצבע על צד שמאל של משטח המגע.‏

 • כאשר אתה רואה את סמל הדילוג על מחוון ההתקדמות של התוכנית בתחתית המסך, לחץ על משטח המגע.‏

 • תפריט: חזור למסך פרטי תוכנית אודיו.‏