עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עבור לתוכן העניינים

עדי־יהוה

עברית

JW BROADCASTING

צפייה ישירה ב־TV.JW.ORG

צפייה ישירה ב־TV.JW.ORG

המדור צפייה ישירה ב־‏tv.jw.org דומה לטלוויזיה בכך שהוא מכיל מספר ערוצים ותוכן המשודר לפי לוח זמנים. תוכל לבחור בערוץ מסוים לצפייה בשידור הנוכחי. אם ברצונך לשלוט בהפעלה (כלומר, לצפות בסרט מתחילתו ולהיות מסוגל להשהות, להעביר לאחור או לדלג קדימה), עבור למדור וידיאו על־פי דרישה‏.‏

פעל לפי ההנחיות הבאות לצפייה ישירה:‏

 צפייה בערוץ צפייה ישירה במחשב

לחץ על הכפתור צפייה ישירה. עמוד ברירת המחדל נטען, והסרט שבתוכנית הנוכחית מופעל.‏

 • לצפייה בסרט במסך מלא, העבר את סמן העכבר מעל לסרט ולאחר מכן לחץ על האייקון מסך מלא.‏

 • ליציאה ממסך מלא, לחץ על מקש Escape או העבר את סמן העכבר מעל לסרט ולחץ על האייקון מסך רגיל.‏

 • לשינוי רזולוציית הווידיאו העבר את סמן העכבר מעל לסרט ואז מעל לאייקון הגדרות וידיאו. לחץ על הרזולוציה הרצויה. (‏הערה: מאפיין זה אינו נתמך בכל הדפדפנים.)‏

  הערה: מספר גבוה יותר מייצג איכות וידיאו גבוהה יותר, המצריכה חיבור אינטרנט מהיר יותר. בחר ברזולוציה המתאימה ביותר למהירות האינטרנט שלך ולגודל המסך. (לפרטים נוספים, ראה ”‏שינוי הגדרות עבור המחשב או המכשיר שלך‏”.)‏

 • לשינוי עוצמת הקול, העבר את סמן העבר מעל לסרט ואז מעל לאייקון עוצמת קול. הסט את מחוון העוצמה למעלה או למטה כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול.‏

לחץ על נגן מההתחלה כדי לצאת מערוץ הצפייה הישירה ולצפות בסרט הנוכחי במדור וידיאו על־פי דרישה‏.‏

טיפ: עבור אל הגדרות משתמש כדי לקבוע איזה ערוץ צפייה ישירה ייטען מיידית במחשבך בעת לחיצה על צפייה ישירה.‏

אם אתה צופה בערוץ צפייה ישירה במשך זמן רב מבלי להחליף ערוץ, תופיע הודעה באמצע השידור כדי לברר אם אתה עדיין צופה. הסיבה לכך היא משום שהזרמת כל תוכנית עולה כסף, ולכן איננו רוצים להמשיך לשדר עבורך תוכנית שאינך צופה בה. אם אתה עדיין צופה, לחץ על אישור כדי לחזור לערוץ הצפייה הישירה.‏

 צפייה בערוץ צפייה ישירה במכשיר נייד

הערה: ישנם הבדלים קטנים באופן הפעולה של מכשירים ניידים בעלי מסכים בגודל שונה ומערכות הפעלה שונות. כמה מן ההבדלים הללו מוזכרים בהנחיות שלהלן.‏

במכשיר נייד גדול, כגון טאבלט, לחץ על הכפתור צפייה ישירה. ערוץ ברירת המחדל ייטען.‏

במכשיר נייד קטן, כגון סמרטפון, לחץ על הכפתור תפריט. לחץ על צפייה ישירה לטעינת ערוץ ברירת המחדל, או לחץ על חץ למטה מימין לצפייה ישירה ולאחר מכן בחר את ערוץ הצפייה הישירה.‏

לחץ על האייקון נגן להפעלת הסרט.‏

 • להפעלת הסרט במסך מלא, לחץ פעמיים על הסרט או לחץ על הסרט ולאחר מכן לחץ על האייקון מסך מלא.‏

  הערה: במצב מסך מלא ייתכן שפקדי הווידיאו של המכשיר (השהה, נגן, העבר קדימה, העבר אחורה) יוצגו אך יהיו מנוטרלים.‏

 • iOS: ליציאה ממסך מלא, לחץ על הסרט ולאחר מכן לחץ על האייקון מסך רגיל או על הכפתור סיום.‏

  אנדרואיד: ליציאה מצפייה במסך מלא, לחץ על הסרט ואז לחץ על כפתור אחורה במכשירך.‏

  Windows Mobile: ליציאה מצפייה במסך מלא, לחץ על כפתור אחורה במכשירך.‏

 • לשינוי רזולוציית הווידיאו לחץ על הסרט ולאחר מכן על האייקון הגדרות וידיאו. בחר ברזולוציה הרצויה. (‏הערה: מאפיין זה אינו נתמך בכל המכשירים הניידים.)‏

  הערה: מספר גבוה יותר מייצג איכות וידיאו גבוהה יותר, המצריכה חיבור אינטרנט מהיר יותר. בחר ברזולוציה המתאימה ביותר למהירות האינטרנט שלך ולגודל המסך. (לפרטים נוספים, ראה ”‏שינוי הגדרות עבור המחשב או המכשיר שלך‏”.)‏

כדי לראות מה התוכנית הבאה, לחץ על הכפתור מדריך הערוצים. במכשיר נייד קטן גלול למטה.‏

לחץ על נגן מההתחלה כדי לצאת מערוץ הצפייה הישירה ולצפות בסרט הנוכחי במדור וידיאו על־פי דרישה.‏

טיפ: עבור אל הגדרות משתמש כדי לקבוע איזה ערוץ צפייה ישירה ייטען מיידית במחשבך בעת לחיצה על צפייה ישירה.‏

 בחירה בערוץ אחר במחשב או בטאבלט

כאשר סרט מתנגן בצפייה ישירה במסך רגיל (לא במסך מלא), רשימה של ערוצים זמינים מופיעה מתחת לסרט. לחץ על כותרת ערוץ למעבר לערוץ זה.‏

במחשב או בטאבלט, הערוצים מוצגים לאורך תחתית המסך. הערוץ הפועל כעת מובלט בקו כחול מעל לכותרת הערוץ.‏

לחץ על חץ שמאלה או חץ ימינה כדי לראות ערוצים נוספים. לחץ על כותרת הערוץ למעבר לערוץ זה.‏

במחשב, הסרט הנוכחי בערוץ הנבחר מתחיל להתנגן מייד. במכשירי iOS ואנדרואיד עליך ללחוץ על האייקון נגן כדי להתחיל את ניגון הסרט.‏

 בחירה בערוץ אחר בסמרטפון

כאשר סרט מתנגן בצפייה ישירה במסך רגיל (לא במסך מלא), רשימה של ערוצים זמינים מופיעה מתחת לסרט. לחץ על כותרת ערוץ למעבר לערוץ זה.‏

במצב פורטרט (Portrait) במכשיר נייד קטן, כגון סמרטפון, ערוצי הצפייה הישירה מופיעים ברשימה אנכית מתחת לסרט. הערוץ הנוכחי מובלט בקו כחול מעל לכותרת הערוץ. לחץ על חץ למטה מימין לשם הערוץ כדי להציג את מה שמתנגן כעת בערוץ. גלול למטה ברשימה כדי לראות את התוכניות הבאות, את אורכן ואת מועדי ההתחלה שלהן.‏

לחץ על חץ למעלה לסגירת לוח השידורים עבור ערוץ זה.‏

לחץ על כותרת ערוץ לבחירת הערוץ ולאחר מכן לחץ על האייקון נגן כדי להתחיל את הסרט הנוכחי שבערוץ.‏

 עיון במדריך הערוצים

במחשב או בטאבלט מדריך הערוצים זמין ממצב צפייה רגיל (לא מסך מלא). אם אתה משתמש במכשיר נייד קטן, כגון סמרטפון, ראה ”בחירה בערוץ אחר בסמרטפון”.‏

לחץ על הכפתור מדריך הערוצים כדי להציג רשימה של כל הערוצים הזמינים ואת התוכניות הבאות בכל ערוץ.‏

כל עמודה מייצגת ערוץ. הסרט שכעת מופעל בערוץ מוצג בראש העמודה. התוכניות הבאות מוצגות מתחת, בציון אורכן ושעת התחלתן.‏

לחץ על חץ שמאלה או על חץ ימינה כדי לגלול לאורך רשימת הערוצים. לחץ על ערוץ כדי להסתיר את מדריך הערוצים ולעבור לערוץ הנבחר.‏

הערה: מועדי תחילת השידור המוצגים במדריך הערוצים מחושבים לפי אזור הזמן המקומי שלך (כלומר, אזור הזמן של המחשב או של המכשיר שבאמצעותו אתה צופה). זה אומר שלא כל הצופים בערוץ יצפו באותו הסרט באותו הזמן. לדוגמה, אם אתה צופה בסרט מסוים בשעה 19:00, אדם הצופה באותו הערוץ באזור זמן הנמצא מזרחית לך כבר צפה בסרט הזה שעה לפניך, כאשר השעה המקומית אצלו הייתה 19:00. צופה הנמצא באזור זמן מערבית לך יצפה בסרט זה שעה לאחר מכן, כאשר השעה המקומית אצלו תהיה 19:00.‏

לחץ שוב על הכפתור מדריך הערוצים כדי להסתיר את מדריך הערוצים ולחזור לסרט.‏