תרגום עולם חדש של כתבי־הקודש ‏(מהדורה לימודית) מכיל כלי לימוד משופרים. להלן כמה מהם:‏

 • מבוא לכל ספר במקרא, כולל סרטון מבוא

 • סקירה או תקציר עבור כל ספר במקרא

 • הערות לימוד לפסוקים

 • הערות שוליים למילים או ביטויים

 • הפניות צולבות לפי קטגוריות

 • מדיה (תמונות וסרטונים)‏

 • מונחון מקראי

 • נספחים הכוללים מפות, טבלאות וחומר מחקרי נוסף

 • הקראת שמע של כל פרק

 • תרגומים נוספים לפסוק מתרגומי מקרא אחרים

המהדורה הלימודית של ספר מתי פורסמה באנגלית באוקטובר 2015. ספרי מקרא נוספים יתווספו כשיושלם החומר הלימודי שלהם.‏

השתמש במדריכים הבאים כדי להכיר את המאפיינים של המקרא הלימודי:‏

נווט לספר מקרא ופרק

היכנס לאתר באנגלית ועבור אל המדור פרסומים > מקרא ולחץ על תמונת השער או על הקישור של תרגום עולם חדש של כתבי־הקודש ‏(מהדורה לימודית)‏‏.‏

עמוד תוכן העניינים מציג ספרי מקרא זמינים בכחול. יש בו גם קישורים לחומר נוסף, לרבות מונחון, מספר נספחים ומדיה (תמונות וסרטונים).‏

 • לחץ על הכפתור תצוגת רשת כדי להציג את תוכני המקרא הלימודי בצורה קומפקטית. תצוגה זו היא ברירת המחדל.‏

 • לחץ על הכפתור תצוגת הרשימה כדי להציג את תוכני המקרא הלימודי ברשימה אנכית אשר מציגה את התנ”ך ואת הכתבים היווניים בעמודות נפרדות.‏

לחץ על ספר מקרא. העמוד שייפתח כולל רשימה של הפרקים, סקירה של הספר ולחצנים של שני מאפיינים נוספים:‏

 • מבוא לספר המקרא הנוכחי, כולל סרטון מבוא.‏

 • סקירה של ספר המקרא הנוכחי. בשונה מראשי הפרקים הרגילים של תרגום עולם חדש, הכולל מידע על כל פרק, הסקירות של המקרא הלימודי מבליטות את הנושאים המרכזיים שבכל ספר במקרא.‏

בחר בפרק שברצונך ללמוד.‏

 הרשימות הנפתחות המופיעות בראש העמוד מראות את הספר והפרק הנוכחיים. תוכל ללחוץ על הרשימות הנפתחות כדי לבחור ספר מקרא או פרק אחרים, או תכנים נוספים למקרא הלימודי כגון הסקירה של הספר במקרא או המונחון.‏

השתמש בכלי הלימוד עבור פרק במקרא

הטקסט של הפרק מופיע בחלונית הקריאה בצד שמאל של המסך, וחלונית הלימוד מופיעה בצד ימין. ‏(הערה: במכשירים ניידים קטנים, חלונית הלימוד מוסתרת בהתחלה, אבל היא מופיעה כאשר לוחצים על מספר הפסוק, על סמל הערת השוליים, על אות ההפניה הצולבת או על האייקון הצג חלונית.)‏

המידע שלהלן מספק סקירה של אופן הגישה למאפייני הלימוד:‏

 • לחץ על מספר הפרק או הפסוק כדי להראות, בלשונית הנוכחית של חלונית הלימוד, חומר לימוד הקשור לפסוק.‏

 • לחץ על סמל הערת שוליים כדי לראות את הערת השוליים הקשורה למילה או ביטוי.‏

 • לחץ על אות ההפניה הצולבת כדי להרחיב את ההפניה בחלונית הלימוד ולהציג את תוכן הפסוק המוזכר בהפניה.‏

 • כדי להשמיע את הקראת הפרק הנוכחי החל מפסוק מסוים, לחץ על הטקסט של הפסוק ואז לחץ על אייקון האודיו שמופיע.‏

 • כדי להשמיע את הקראת הפרק מתחילת הפרק, לחץ על האייקון נגן בסרגל השמע בראש העמוד.‏

 • בתיבת דו־שיח המציגה הפניה לפסוק, לחץ על האייקון נגן כדי להשמיע רק את ההקראה של ההפניה לפסוק.‏

 • לחץ על האייקון השהה כדי להשהות את האודיו.‏

 • לחץ על האייקון מחקר כדי להציג את לשונית המחקר בחלונית הלימוד וכדי להציג את כל הערות הלימוד, הערות השוליים, ההפניות הצולבות ואת המדיה לפרק הנוכחי. (לשונית זו מופיעה כברירת מחדל כאשר טוענים פרק.)‏

 • לחץ על האייקון השוואה בין תרגומי מקרא כדי להציג את לשונית ההשוואה בין תרגומי מקרא בחלונית הלימוד ולהציג את התרגומים החלופיים לפסוק הנוכחי.‏

 • לחץ על האייקון הפניות צולבות כדי להציג את לשונית ההפניות בחלונית הלימוד ולהציג את רשימת ההפניות הצולבות לפי קטגוריה עבור הפרק הנוכחי.‏

 • כדי להציג את חלונית הלימוד במכשירים ניידים קטנים לחץ על האייקון הצג חלונית.‏

 • כדי להסתיר את חלונית הלימוד במכשירים ניידים קטנים, לחץ על האייקון הסתר חלונית.‏

לשונית המחקר

בראש לשונית המחקר מופיעה סקירה של הפרק הנוכחי. אם הסקירה כוללת חלקי משנה, לחץ על הסימן פלוס (+) כדי להציג את החלקים או לחץ על סימן המינוס (-) כדי להסתיר אותם.‏

לאחר מכן בכל פסוק בפרק הנוכחי תראה את המאפיינים הבאים:‏

 • הערות לימוד: חומר לימוד על הפסוק.‏

 • מדיה: תמונות או סרטונים הקשורים לפסוק. לחץ על התמונה או על התיאור שלה כדי לפתוח את גלריית המדיה למידע נוסף.‏

 • הערות שוליים: מידע נוסף על מילים או ביטויים בפסוק.‏

 • הפניות צולבות: הפניות צולבות המקושרות למילים או לביטויים בפסוק. לחץ על הסימן פלוס (+) כדי להרחיב את ההפניה ולראות את הטקסט של הפסוק. לחץ על הסימן מינוס (-) כדי לסגור את ההפניה ולהסתיר את הטקסט של הפסוק.‏

בחלונית הקריאה לחץ על מספר פסוק, על סמל הערת שוליים או על אות ההפניה הצולבת כדי להציג בחלונית הלימוד את חומר הלימוד שקשור לפסוק.‏

לשונית השוואת תרגומי מקרא

לשונית השוואת תרגומי מקרא מציגה תרגומים חלופיים לפסוק הנוכחי מתרגומי מקרא שונים. לחץ על פסוק אחר בחלונית הקריאה כדי לראות את התרגומים החלופיים עבור הפסוק.‏

לשונית ההפניות הצולבות

לשונית ההפניות הצולבות מציגה את כל ההפניות לאותו הפרק, והיא מחולקות לשלוש קטגוריות:‏

 1. מאורעות מקבילים: הפניות לאותו מאורע בספר או פרק אחרים.‏

 2. ציטוטים: פסוקים אחרים המצוטטים בפרק הנוכחי.‏

 3. כללי: הפניות צולבות אחרות שאינן מפנות למאורעות מקבילים או לציטוטים. הן עשויות להפנות לפסוקים המזכירים אותו אדם או מקום, להשתמש בביטוי דומה, להפנות להתגשמות נבואה או עיקרון הקשור לנושא.‏

בכל הפניה לחץ על סימן הפלוס (+) כדי להרחיב את כל ההפניות הצולבות לאותו פסוק ולהציג את הטקסט המצוטט, או לחץ על סימן המינוס (-) כדי לסגור את ההפניות ולהסתיר את הטקסט של הפסוק.‏

 סמן את התיבה הדגש הכול ליד אחת מהקטגוריות כדי להדגיש בחלונית הקריאה את כל ההפניות של אותה קטגוריה. אפשרות זו עשויה להועיל אם, לדוגמה, אתה רוצה לראות את כל המקומות שבהם אחד מכותבי כתבי־הקודש היווניים מצטט מהתנ”ך.‏

צפה בתמונות ובסרטונים של ספר במקרא

גלריית המדיה היא אוסף של תמונות וסרטונים הקשורים לכל ספר במקרא. פריטי המדיה מוצגים לפי סדר הופעתם בספר המקראי.‏

נווט לגלריית המדיה באחת הדרכים הבאות:‏

 • לחץ על תמונה בחלונית הלימוד.‏

 • בעמוד של תוכן העניינים או ברשימה הנפתחת, בחר במדיה. לחץ על התמונה או על הקישור או על הטקסט של ספר המקרא.‏

לגלריית המדיה יש שלושה חלקים:‏

 1. התמונה או הסרטון. לחץ על החץ השמאלי או החץ הימני כדי לראות את פריט המדיה הקודם או הבא.‏

 2. כיתוב של התמונה ורשימת פסוקים נוספים המפנים לאותה תמונה דרך חלונית הלימוד‏.‏

  במכשירים ניידים קטנים לחץ על האייקון הצג כיתוב כדי להציג את הכיתוב של התמונה.‏

 3. קרוסלת תמונות ממוזערות המייצגות את פריטי המדיה. לחץ על החץ השמאלי או החץ הימני כדי לראות עוד תמונות ממוזערות. לחץ על תמונה ממוזערת כדי להציג את התמונה או את הסרטון.‏

 לאחר שבחרת תמונה ניתן לשנות את הגודל שלה באמצעות הכפתורים הגדל תצוגה והקטן תצוגה או באמצעות תנועת הצביטה או תנועות אחרות המשנות גודל במסכי מגע.‏

אם בחרת בסרטון, השתמש בפקדי הווידיאו כדי לנגן או להשהות את הסרטון, או לצפות בו במצב של מסך מלא.‏

השתמש בסקירות של ספרי המקרא, במונחון או בנספחים

ישנן שתי דרכים לנווט במאמרים עיוניים אלה:‏

 • לחץ על הקישור להפניה בחלונית הלימוד.‏

 • בחר באחד ממאמרים אלה מתוך עמוד תוכן העניינים או דרך הרשימה הנפתחת.‏

הסקירות של ספרי המקרא מוצגות בצורת ראשי פרקים הניתנים להרחבה. לחץ על סימון הפלוס (+) כדי להרחיב את החלק ולהציג את הנקודות של אותו חלק, או לחץ על סימון המינוס (-) כדי לסגור את החלק ולהסתיר את המידע עליו.‏

המונחון כולל רשימה של ביטויים הנמצאים במקרא ואת משמעותם. כאשר תלחץ על הפניה למונחון בחלונית הלימוד, תופנה ישירות לערך הספציפי.‏

אם תנווט למונחון דרך עמוד תוכן העניינים או דרך הרשימה הנפתחת, לחץ על אות בסרגל האלפבית כדי להגיע לפריט הראשון באות זו, ולאחר מכן גלול מטה כדי להגיע לערך שאתה מחפש.‏

לחלק מהנספחים יש שתי דרכים להציג את המידע — כתמונה אחת (המייצגת את העמוד המודפס המקביל של תרגום עולם חדש‏) או כטקסט עם תמונות נפרדות.‏

 • צפה במאמר כתמונה. לחץ על התמונה כדי לפתוח אותה בתצוגת תמונה. תוכל לשנות את הגודל באמצעות הכפתורים הגדל תצוגה והקטן תצוגה או באמצעות תנועת הצביטה או תנועות אחרות המשנות גודל במסכי מגע.‏

 • צפה במאמר כטקסט עם תמונות נפרדות. תצוגה זו מאפשרת לך ללחוץ על קישורי הפסוקים או על הפניות אחרות ולראות את הטקסט שלהם בחלונית הלימוד.‏