עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם עדי־יהוה שינו את המקרא כדי שיתאים לאמונות שלהם?‏

האם עדי־יהוה שינו את המקרא כדי שיתאים לאמונות שלהם?‏

ההיפך הוא הנכון. כאשר גילינו שמה שאנחנו מאמינים בו אינו מתאים לגמרי למה שכתוב במקרא, שינינו את האמונות שלנו.

זמן רב לפני שהוצאנו לאור את תרגום עולם חדש של כתבי־הקודש ב־1950 למדנו לעומק את המקרא. נעזרנו בתרגומים שהיו בנמצא וגיבשנו את אמונותינו בהתאם. שים לב למספר אמונות שעדי־יהוה מחזיקים בהן זה זמן רב, וראה בעצמך אם הן תואמות את מה שבאמת כתוב במקרא.‏

 1. במה אנחנו מאמינים: אלוהים אינו שילוש. הוצאת יולי 1882 של המצפה של ציון ציינה: ” קוראינו ערים לכך שבעודנו מאמינים ביהוה אלוהים, בישוע וברוח הקודש, אנו דוחים מכול וכול את האמונה הלא־מקראית שאלה הם שלושה אלים בישות אחת‏, או כפי שישנם המגדירים זאת, אל אחד בשלוש ישויות”.‏

  מה אומר המקרא: ‏”יהוה אלוהינו יהוה אחד” (‏דברים ו’:4‏).‏

  ‏”אומנם לנו אך אל אחד, האב, אשר הכול ממנו ואנחנו אליו; ואדון אחד ישוע המשיח, אשר הכול על־ידו ואנחנו על־ידו” (‏קורינתים א’. ח’:6‏, תרגום דליטש‏).‏

  ישוע עצמו ציין: ”האב גדול ממני” (‏יוחנן י”ד:28‏, תרגום זלקינסון‏).‏

 2. במה אנחנו מאמינים: אין עינויים נצחיים באש גיהינום. בעמוד השער של הוצאת יוני 1882 של המצפה של ציון התנוסס הציטוט מרומים ו’:23‏: ”שכר החטא הוא המוות” (‏תרגום דליטש‏) ונאמר בכתב העת:

  ‏”עד כמה ברורה ופשוטה הצהרה זו! כמה מוזר שכה רבים המתיימרים לקבל את המקרא כדברו של אלוהים מתעקשים לסתור הצהרה מפורשת זו וטוענים שהם מאמינים (ושהמקרא מלמד) ששכר החטא הוא עינויים נצחיים”.‏

  מה אומר המקרא: ‏”הנפש החוטאת היא תמות” (‏יחזקאל י”ח:4,‏ 20‏). העונש הסופי לכל מתנגדי אלוהים אינו עינויי נצח, אלא ”אובדן עולם” (‏תסלוניקים ב’. א’:9‏, תרגום דליטש‏).‏

 3. במה אנחנו מאמינים: מלכות אלוהים היא ממשלה אמיתית ולא מצב בלבו של האדם. באשר למלכות אלוהים ציינה הוצאת דצמבר 1881 של המצפה של ציון: ‏”הקמת מלכות זו תהיה כרוכה, כמובן, בהפלת כל מלכויות העולם”.‏

  מה אומר המקרא: ‏”בימי המלכים האלה יקים אלוהי השמיים מלכות שלא תחרב לעולם. מלכות זו לא תעבור לעם אחר. היא תפורר את כל המלכויות האלה ותשים להן קץ והיא תקום לעולם” (‏דניאל ב’:44‏, תרגום החברה לכתבי הקודש‏).‏

האם עדי־יהוה נשענים אך ורק על תרגום עולם חדש לביסוס אמונותיהם?‏

לא. אנחנו ממשיכים להיעזר בתרגומי מקרא רבים בפעילות הבישור שלנו. למעשה, אף־על־פי שאנו מספקים ללא תשלום את תרגום עולם חדש של כתבי־הקודש במסגרת שיעורי המקרא שאנו מעניקים בחינם‏, אנחנו שמחים ללמד גם את מי שמעדיפים להשתמש בתרגומים אחרים.‏