על כל קהילה מפקחת מועצת זקנים. כ־20 קהילות יוצרות נפה, וכ־10 נפות מאוגדות למחוז. הקהילות זוכות לביקורים תקופתיים של זקני־קהילה נודדים, הידועים כמשגיחי נפה וכמשגיחי מחוז.‏

הנחיות והדרכות המבוססות על המקרא מגיעות מטעם גוף מנהל, המורכב מעדים ותיקים העובדים כעת במשרדים הבינלאומיים של עדי־יהוה בברוקלין, ניו יורק (‏מעשי השליחים ט”ו:29-23;‏ טימותיאוס א’. ג’:7-1‏).‏