עבור לתוכן

כיצד ממומנת פעילותם של עדי־יהוה?‏

כיצד ממומנת פעילותם של עדי־יהוה?‏

פעילות הבישור שלנו ממומנת בעיקר באמצעות תרומות הניתנות מרצון על־ידי עדי־יהוה. אין איסוף תרומות באסיפות שלנו, וחברי הקהילות אינם נדרשים להפריש לארגון סכום מסוים דרך קבע (‏מתי י’:7, 8‏). תחת זאת, במקומות ההתאספות שלנו ישנן תיבות תרומות, כך שכל מי שרוצה לתרום יכול לעשות זאת. התרומות ניתנות בעילום שם.‏

סיבה אחת לכך שאנו מסוגלים לעמוד בהוצאות שלנו היא שאין לנו ראשי דת בשכר. בנוסף, העדים אינם מקבלים שכר על פעילותם מבית לבית, ומקומות ההתאספות שלנו צנועים.‏

כל התרומות המועברות למשרדי הסניפים של עדי־יהוה משמשות לסיוע לנפגעי אסונות טבע, לתמיכה בשליחים ובמשגיחים הנודדים שלנו, לבניית בתי התפילה שלנו במדינות מתפתחות ולהדפסתם ושליחתם של ספרי מקרא ופרסומים מקראיים.‏

זוהי החלטה אישית של כל אדם אם הוא רוצה לתרום לכיסוי ההוצאות המקומיות, לפעילות הכלל עולמית שלנו או לשניהם. כל קהילה מספקת בקביעות לחברים בה דו”ח כספי.‏