עבור לתוכן

במה עדי־יהוה מאמינים?‏

במה עדי־יהוה מאמינים?‏

כעדי־יהוה אנו עושים כל מאמץ לדבוק בתורתו של ישוע, אשר בה דבקו גם שליחיו. מאמר זה מסכם את עיקרי אמונתנו הבסיסיים.‏

 1. אלוהים. אנו משרתים את אלוהי האמת היחיד והכול יכול, הבורא, ששמו יהוה (‏תהלים פ”ג:19;‏ ההתגלות ד’:11‏). הוא אלוהי אברהם, משה וישוע (‏שמות ג’:6; ל”ב:11;‏ יוחנן כ’:17‏).‏

 2. המקרא. אנו רואים במקרא מסר שנכתב בהשראת אלוהים עבור האנושות (‏יוחנן י”ז:17;‏ טימותיאוס ב’. ג’:16‏). אנו מבססים את אמונתנו על כל 66 ספרי המקרא, הכוללים בתוכם את התנ”ך ואת כתבי־הקודש היווניים (המכונים גם ”הברית החדשה”). פרופסור ג’ייסון ד. בדון, היטיב לתאר זאת כשכתב: ”המקרא הוא חומר הגלם שעליו [עדי־יהוה ביססו] את מערכת האמונות והמנהגים שלהם, והם לא ניסו לקבוע מראש מה אמור להימצא שם”.‏ *

  אנו מקבלים את המקרא כולו, אך איננו פונדמנטליסטים‏.‏ * אנו מודעים לכך שחלקים מהמקרא נכתבו בשפה מטפורית או סמלית ושאין להבינם בצורה מילולית (‏ההתגלות א’:1‏).‏

 3. ישוע. אנו פועלים על־פי תורתו של ישוע המשיח, מחקים את דוגמתו ומכבדים אותו כמושיענו וכבן אלוהים (‏מתי כ’:28;‏ מעשי השליחים ה’:31‏). לכן אנו נקראים משיחיים (‏מעשי השליחים י”א:26‏). אולם אנו לומדים מהמקרא שישוע אינו האל הכול יכול ושאין בסיס מקראי לדוקטרינת השילוש (‏יוחנן י”ד:28‏).‏

 4. מלכות אלוהים. זוהי ממשלה שמימית ממשית, והיא אינה שוכנת בלבם של המשיחיים‏. היא תחליף את ממשלות האדם ותגשים את מטרתו של אלוהים לגבי כדור הארץ (‏דניאל ב’:44;‏ מתי ו’:9, 10‏). היא תנקוט צעדים אלה בקרוב, שהרי נבואות המקרא מצביעות על כך שאנו חיים ב”‏אחרית הימים‏” (‏טימותיאוס ב’. ג’:5-1;‏ מתי כ”ד:14-3‏).‏

  ישוע הוא המלך במלכות אלוהים השמימית, והוא החל לשלוט ב־‏1914 (‏ההתגלות י”א:15‏).‏

 5. ישועה. הישועה מהחטא והמוות אפשרית תודות לקורבן הכופר של ישוע (‏מתי כ’:28;‏ מעשי השליחים ד’:12‏). כדי להפיק תועלת מקורבן זה, על האנשים לא רק לגלות אמונה בישוע אלא גם לשנות את אורח חייהם ולהיטבל (‏מתי כ”ח:19, 20;‏ יוחנן ג’:16;‏ מעשי השליחים ג’:19, 20‏). אדם מוכיח שיש לו אמונה חיה בזכות מעשים (‏יעקב ב’:24,‏ 26‏). אך לא ניתן לזכות בישועה בכוחנו אנו, אלא הודות ל”חסד אלוהים” (‏גלטים ב’:16,‏ 21‏).‏

 6. שמיים. יהוה אלוהים, ישוע המשיח והמלאכים הנאמנים שוכנים בתחום הרוחני * (‏תהלים ק”ג:21-19;‏ מעשי השליחים ז’:55‏). מספר קטן יחסית של אנשים — 144,000 — יוקמו לתחייה בשמיים וישלטו עם ישוע במלכות (‏דניאל ז’:27;‏ טימותיאוס ב’. ב’:12;‏ ההתגלות ה’:9, 10; י”ד:1,‏ 3‏).‏

 7. כדור הארץ. אלוהים ברא את כדור הארץ כדי שיהיה משכנו הנצחי של האדם (‏תהלים ק”ד:5; קט”ו:16;‏ קהלת א’:4‏). אלוהים יברך את מי שישמעו בקולו ויעניק להם בריאות מושלמת וחיי נצח בגן עדן עלי אדמות (‏תהלים ל”ז:11,‏ 34‏).‏

 8. רוע וסבל. הכול החל כאשר אחד ממלאכי אלוהים פתח במרד (‏יוחנן ח’:44‏). מלאך זה, שלאחר מרדו נקרא ”שטן”, שכנע את הזוג האנושי הראשון לחבור אליו, וההשלכות היו הרסניות עבור צאצאיהם (‏בראשית ג’:6-1;‏ רומים ה’:12‏). על מנת ליישב את הסוגיות המוסריות שהתעוררו על־ידי השטן, הניח אלוהים לרוע ולסבל להתקיים, אך הוא לא יניח להם להמשיך להתקיים לעד.‏

 9. מוות. המתים חדלים להתקיים (‏תהלים קמ”ו:4;‏ קהלת ט’:5,‏ 10‏). הם אינם מתענים באש גיהינום‏.‏

  אלוהים יקים לתחייה מיליארדי בני אדם שמתו (‏מעשי השליחים כ”ד:15‏). אולם מי שיסרבו ללמוד על דרכי אלוהים לאחר שיוקמו לתחייה יושמדו לעד ולא תהיה להם תקווה לשוב לחיים (‏ההתגלות כ’:14, 15‏).‏

 10. משפחה. אנו דבקים באמת המידה המקורית של אלוהים לגבי הנישואין — איחוד בין גבר אחד לאישה אחת, כשהבסיס המוצדק היחיד לגירושין הוא אי־מוסריות מינית (‏מתי י”ט:9-4‏). אנו משוכנעים שהחוכמה המצויה במקרא עוזרת למשפחות לנחול הצלחה (‏אפסים ה’:22 עד ו’:1‏).‏

 11. עבודתנו את אלוהים. איננו סוגדים לצלב או לשום צלם אחר (‏דברים ד’:19-15;‏ יוחנן א’. ה’:21‏). להלן כמה היבטים עיקריים בעבודתנו את אלוהים:‏

 12. הארגון שלנו. אנו מאורגנים בקהילות‏, ולכל קהילה יש מועצת זקנים שמשגיחה על הקהילה. אך זקני־הקהילה אינם חלק מכיתת כמורה‏, ואין הם מקבלים שכר (‏מתי י’:8; כ”ג:8‏). לא נדרש מאתנו לתת תרומת מעשר‏, ואין איסוף תרומות באסיפותינו (‏קורינתים ב’. ט’:7‏). כל פעילותנו ממומנת על־ידי תרומות אנונימיות‏.‏

  חברי הגוף המנהל‏, קבוצה קטנה של משיחיים בוגרים המשרתים במשרדינו הראשיים, מספקים הדרכה לעדי־יהוה ברחבי העולם (‏מתי כ”ד:45‏).‏

 13. אחדותנו. בעולם כולו אנו מאוחדים בעיקרי אמונתנו (‏קורינתים א’. א’:10‏). בנוסף, אנו עושים כל מאמץ שלא יהיו בינינו פילוגים על רקע חברתי, אתני וגזעי ושלא יהיו בינינו הבדלי מעמדות (‏מעשי השליחים י’:34, 35;‏ יעקב ב’:4‏). אולם במסגרת אחדותנו יש מקום לבחירה אישית. כל עד־יהוה מחליט החלטות בהתאם למצפונו המודרך על־פי המקרא (‏רומים י”ד:4-1;‏ עברים ה’:14‏).‏

 14. התנהגותנו. אנו משתדלים לגלות אהבה לא־אנוכית בכל מעשינו (‏יוחנן י”ג:34, 35‏). אנו נמנעים ממעשים המכעיסים את אלוהים‏, לרבות שימוש פסול בדם בקבלת עירויי דם (‏מעשי השליחים ט”ו:28, 29;‏ גלטים ה’:21-19‏). אנו שוחרי שלום ואיננו משתתפים במלחמות (‏מתי ה’:9;‏ ישעיהו ב’:4‏). אנו מכבדים את הממשלה במדינה שבה אנו חיים ומצייתים לחוקיה כל עוד הם אינם עומדים בסתירה לחוקי אלוהים (‏מתי כ”ב:21;‏ מעשי השליחים ה’:29‏).‏

 15. יחסינו עם אחרים. ישוע הורה לנו: ”ואהבת לרעך כמוך”. הוא גם אמר שהמשיחיים ’אינם חלק מן העולם’ (‏מתי כ”ב:39;‏ יוחנן י”ז:16‏). לכן אנו מתאמצים ’להיטיב עם כל אדם’, אך אנו שומרים על ניטרליות מוחלטת בעניינים פוליטיים ונמנעים ממעורבות עם דתות אחרות (‏גלטים ו’:10;‏ קורינתים ב’. ו’:14‏). עם זאת, אנו מכבדים את ההחלטות שאחרים עושים בעניינים אלה (‏רומים י”ד:12‏).‏

אם יש לך שאלות נוספות על עיקרי אמונתם של עדי־יהוה, תוכל לקרוא עוד עלינו באתר שלנו‏, לפנות לאחד ממשרדינו‏, לנכוח באסיפה באולם מלכות הקרוב לביתך או לשוחח עם אחד מעדי־יהוה באזור מגוריך.‏

^ ס' 4 ראה הספר אמת בתרגום ‏(Truth in Translation), עמוד 165.‏

^ ס' 5 למידע נוסף ראה הוצאת עורו! מספטמבר 2006, תיבה בעמוד 3.‏

^ ס' 10 המלאכים הרעים הושלכו מן השמיים, אך הם ממשיכים להתקיים בתחום הרוחני (‏ההתגלות י”ב:9-7‏).‏