עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם מותר לעדי־יהוה לקבל טיפולים רפואיים?‏

האם מותר לעדי־יהוה לקבל טיפולים רפואיים?‏

כן, עדי־יהוה מוכנים במקרה הצורך ליטול תרופות ולקבל טיפולים רפואיים. אנו משתדלים לדאוג לגופנו ולשמור על בריאותנו, אך לעיתים אנחנו ”זקוקים לרופא” (‏לוקס ה’:31‏). למעשה, בדומה ללוקס — משיחי בן המאה הראשונה לספירה — ישנם עדי־יהוה שהם רופאים במקצועם (‏קולוסים ד’:14‏).‏

עם זאת, ישנם טיפולים העומדים בסתירה לעקרונות המקרא ולכן איננו מסכימים לקבלם. לדוגמה, אנו מסרבים לקבל עירויי דם מכיוון שלפי המקרא אסור להזין את הגוף בדם (‏מעשי השליחים ט”ו:20‏). בדומה לכך, המקרא אוסר טיפולים או הליכים רפואיים הקשורים למאגיה או לתורת הנסתר (‏גלטים ה’:21-19‏).‏

אולם רובם המכריע של הטיפולים הרפואיים אינו סותר את עקרונות המקרא. מכאן שעניינים אלה נתונים לשיקולו האישי של כל אדם. ייתכן שעד־יהוה אחד יסכים לקבל תרופה או טיפול מסוימים בשעה שעד־יהוה אחר יסרב לקבלם (‏גלטים ו’:5‏).‏

 

למד עוד

תשובות לשאלות מקראיות

האם מותר למשיחי לקבל טיפול רפואי?‏

האם חשוב לאלוהים באילו טיפולים רפואיים אנו בוחרים?‏