עבור לתוכן

כיצד ממומנת פעילותנו?‏

כיצד ממומנת פעילותנו?‏

זהו קטע מהסרט עדי־יהוה — מאורגנים להפצת הבשורה שיצא לאור מטעם עדי־יהוה.‏