עבור לתוכן

האם גם נשים מלמדות אצל עדי־יהוה?‏

האם גם נשים מלמדות אצל עדי־יהוה?‏

כן. כל עדי־יהוה — כולל כמה מיליוני נשים — מלמדים ומבשרים את הבשורה הטובה. ואכן המקרא חזה שיהיו ”מבשרות” רבות אשר יפיצו את הבשורה הטובה (‏תהלים ס”ח:12‏).‏

נשים מקרב עדי־יהוה מחקות את דוגמתן של נשים המוזכרות במקרא (‏משלי ל”א:31-10‏). הן אומנם אינן מחזיקות בעמדות הנהגה במסגרת הקהילה, אך הן נוטלות חלק משמעותי בפעילות הבישור הציבורית שלנו. הן גם מנחילות עקרונות מקראיים לילדיהן (‏משלי א’:8‏). הן משתדלות במילים ובמעשים להיות גורם השפעה חיובי על אחרים (‏טיטוס ב’:5-3‏).‏