עבור לתוכן

מדוע עדי־יהוה שומרים על ניטרליות פוליטית?‏

מדוע עדי־יהוה שומרים על ניטרליות פוליטית?‏

עדי־יהוה נוקטים עמדה ניטרלית בעניינים פוליטיים מסיבות דתיות לאור מה שמלמד המקרא. איננו מנסים לתמרן את הרשויות ואיננו מצביעים למפלגות פוליטיות או למועמדיהן. כמו כן, איננו מתמודדים על משרות ממשלתיות או נוטלים חלק בפעולות שמטרתן להביא להפיכה בממשלה. אנו מאמינים שעמדה זו מעוגנת היטב במקרא מהסיבות שלהלן:

  • אנו הולכים בעקבות דוגמתו של ישוע, אשר סירב לקחת על עצמו משרה פוליטית (‏יוחנן ו’:15‏). הוא לימד את תלמידיו לא להיות ”חלק מן העולם” והבהיר שאל להם לנקוט צד בעניינים פוליטיים (‏יוחנן י”ז:14,‏ 16; י”ח:36;‏ מרקוס י”ב:17-13‏).‏

  • אנו נאמנים למלכות אלוהים‏. ישוע התייחס למלכות זו באמרו: ”בשורה טובה זו על המלכות תוכרז בכל העולם המיושב” (‏מתי כ”ד:14‏). בתור נציגיה של מלכות אלוהים וכמי שהתמנו להכריז על בואה, אנו שומרים על ניטרליות בכל הנוגע לעניינים הפוליטיים של כל המדינות, לרבות המדינה שבה אנו חיים (‏קורינתים ב’. ה’:20;‏ אפסים ו’:20‏).‏

  • בזכות העמדה הניטרלית שלנו אנו יכולים לשוחח בחופשיות עם אנשים בעלי עמדות פוליטיות שונות על הבשורה הטובה באשר למלכות אלוהים. אנו עושים כל מאמץ להראות במילים ובמעשים שאנו מאמינים שמלכות אלוהים תפתור את בעיות העולם (‏תהלים נ”ו:12‏).‏

  • תודות לכך שאיננו מתערבים במחלוקות פוליטיות אנו מהווים אגודת אחים בינלאומית מאוחדת (‏קולוסים ג’:14;‏ פטרוס א’. ב’:17‏). לעומת זאת, דתות הנוטלות חלק בעניינים פוליטיים יוצרות פילוגים בקרב מאמיניהן (‏קורינתים א’. א’:10‏).‏

אנו מכבדים את הממשלות. אף שאיננו נוטלים חלק בעניינים פוליטיים, אנו מכבדים את סמכות הממשלה במדינה שבה אנו חיים. הדבר עולה בקנה אחד עם הצו המקראי: ”כל נפש תיכנע לסמכויות הנעלות” (‏רומים י”ג:1‏). אנו מצייתים לחוקי המדינה, משלמים מסים ומשתפים פעולה עם מאמצי הממשלה לדאוג לרווחת אזרחיה. איננו חותרים תחת הממשלה, אלא פועלים על־פי הוראת המקרא להתפלל עבור ’מלכים וכל בעלי הסמכות’, בייחוד כשהם מחליטים החלטות הנוגעות לחופש דת (‏טימותיאוס א’. ב’:1, 2‏, הערת שוליים).‏

אנו גם מכבדים את זכותם של אחרים להחליט החלטות אישיות בעניינים פוליטיים. לדוגמה, איננו מפריעים להתנהלות הבחירות ואיננו מונעים מאחרים להצביע.‏

האם ניטרליות היא תפיסה שהתפתחה בעידן המודרני? לא. השליחים וכן משיחיים אחרים מן המאה הראשונה נקטו את אותה העמדה לגבי רשויות השלטון. הספר יותר מכוונות טובות ‏(Beyond Good Intentions) מציין: ”אף שהמשיחיים הקדומים האמינו שמוטלת עליהם החובה לכבד את רשויות השלטון, הם סברו שאל להם ליטול חלק בעניינים פוליטיים”. כמו כן, בספר בדרך לציביליזציה ‏(On the Road to Civilization) נאמר שהמשיחיים הקדומים ”מיאנו לאייש משרות פוליטיות”.‏

האם העמדה הניטרלית שלנו מהווה איום על הביטחון הלאומי? לא. אנו אזרחים שוחרי שלום, ולרשויות השלטון אין שום סיבה לראות בנו איום. תן דעתך לדוח משנת 2001 שפרסמה האקדמיה הלאומית למדעים של אוקראינה. באשר לעמדה הניטרלית שלנו נאמר בדוח: ”יש בימינו שאינם אוהבים את העמדה הזו של עדי־יהוה; עמדה זו הייתה מבין הסיבות העיקריות שהם הואשמו על־ידי המשטרים הטוטליטריים של הנאצים והקומוניסטים”. אך אפילו תחת הדיכוי הסובייטי העדים ”נותרו אזרחים שומרי חוק. הם עבדו ביושר ובחוסר אנוכיות בחוות קולקטיביות ובמפעלים תעשייתיים. הם לא היוו שום איום למשטר הקומוניסטי”. בדברי הסיום ציין הדוח שגם כיום אמונתם ופעילותם של עדי־יהוה אינן ”מערערות את ביטחונה ושלמותה של אף מדינה”.‏