עבור לתוכן

האם עדי־יהוה מעניקים סיוע לנפגעי אסונות?‏

האם עדי־יהוה מעניקים סיוע לנפגעי אסונות?‏

כן, לעיתים קרובות נרתמים עדי־יהוה לעזרתם של נפגעי אסונות. אנו מעניקים סיוע מעשי הן לעדי־יהוה והן לאנשים שאינם עדי־יהוה, וזאת בהתאם להנחיית המקרא בגלטים ו’:10‏: ”ניטיב עם כל אדם, ובייחוד עם בני אמונתנו”. אנו גם משתדלים לספק את התמיכה הרגשית והרוחנית הנחוצה מאוד לנפגעי אסונות (‏קורינתים ב’. א’:3, 4‏).‏

ארגון פעולות הסיוע

לאחר שמכה אסון מנסים זקני־הקהילה מהאזור הפגוע ליצור קשר עם כל חברי הקהילות כדי לברר אם הם בריאים ושלמים ולדעת איזו עזרה דרושה להם. אחר כך מדווחים הזקנים לסניף המקומי של עדי־יהוה על ממצאיהם ועל מאמצי הסיוע הראשוניים.‏

אם הסיוע הדרוש הוא מעבר ליכולתן של הקהילות באותו אזור, מארגן הגוף המנהל של עדי־יהוה עזרה נוספת. באופן דומה דאגו המשיחיים הקדומים זה לזה בתקופת רעב (‏קורינתים א’. ט”ז:4-1‏). הסניף המקומי ממנה ”ועדות סיוע לנפגעי אסונות” שתפקידן לארגן ולתאם את פעולות הסיוע. כמו כן, עדי־יהוה מאזורים אחרים תורמים מזמנם וממשאביהם לעזרת הנפגעים (‏משלי י”ז:17‏).‏

מימון

התרומות הנשלחות לסניפים של עדי־יהוה משמשות בין היתר למתן סיוע לנפגעי אסונות (‏מעשי השליחים י”א:30-27;‏ קורינתים ב’. ח’:15-13‏). הואיל והעבודה מתבצעת על־ידי מתנדבים שלא בשכר, הכספים הנתרמים מוזרמים לפעולות הסיוע עצמן ולא לכיסוי הוצאות הנהלה. אנו מקפידים לעשות שימוש מושכל בכל התרומות המתקבלות (‏קורינתים ב’. ח’:20‏).‏