עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

כמה עדי־יהוה יש ברחבי העולם?‏

כמה עדי־יהוה יש ברחבי העולם?‏

דו”ח לשנת השירות * 2016

מספר עדי־יהוה ברחבי העולם

8,340,982

קהילות

119,485

ארצות וטריטוריות שבהן מבשרים עדי־יהוה

240

כיצד אתם סופרים את חברי קהילתכם?‏

בספירתנו, אנחנו מחשיבים כעדי־יהוה רק חברים פעילים — מי שמבשרים את הבשורה הטובה על מלכות אלוהים מדי חודש בחודשו (‏מתי כ”ד:14‏). הללו כוללים את מי שנטבלו כעדי־יהוה וכן את מי שטרם נטבלו אך כשירים להשתתף בפעילות הבישור.‏

האם יש צורך לתרום כספים כדי להיחשב לחבר קהילה?‏

לא. התרומות אינן רלוונטיות. הן אינן משפיעות על היות הפרט עד־יהוה או מקנות זכות או תפקיד מיוחדים בארגוננו (‏מעשי השליחים ח’:20-18‏). למעשה, רוב התרומות נעשות בעילום שם. כל עד־יהוה תורם מזמנו, ממרצו וממשאביו לפעילות הכלל־עולמית בהתאם לרצונו האישי ונסיבותיו (‏קורינתים ב’. ט’:7‏).‏

כיצד אתם יודעים כמה מבשרים פעילים יש?‏

מדי חודש מדווחים העדים על פעילותם לקהילה המקומית. הם עושים כן מרצונם החופשי.‏

הדוחות הקהילתיים נרשמים בטבלה, וסך הנתונים נשלחים למשרד הסניף המקומי. הסניף שולח את סך הנתונים של כל ארץ או טריטוריה למשרדים הראשיים.‏

בסיומה של כל שנת שירות * מחשבים את שיא מספרם של עדי־יהוה במהלך אותה שנה בכל ארץ וטריטוריה. את הנתונים האלה מסכמים כדי לחשב את מספרם של עדי־יהוה ברחבי העולם. דוחות מפורטים לגבי כל ארץ, כולל חוויות מפעילות הבישור, יוצאים לאור בספר השנה של עדי־יהוה. הדוחות הללו מעודדים אותנו, בדיוק כפי שדוחות דומים עודדו את המשיחיים הקדומים (‏מעשי השליחים ב’:41; ד’:4; ט”ו:3‏).‏

האם אתם סופרים את מי שמתרועע עם הארגון שלכם אך אינו מבשר?‏

אף שאנשים אלה אינם נכללים במספר של עדי־יהוה, אנו מקבלים את פניהם בברכה בקהילותינו. מאחר שרובם נוכחים בערב הזיכרון השנתי למותו של המשיח‏, ניתן להעריך את מספרם אם משווים בין מספר הנוכחים באסיפה זו לבין מספר העדים. בשנת 2016 מספר הנוכחים בערב הזיכרון היה 20,085,142‏.‏

רבים ממי שאינם נוכחים באסיפותינו מפיקים תועלת מתוכנית שיעורי מקרא הניתנים בחינם‏. במהלך 2016 ניהלנו מדי חודש בממוצע 10,115,264 תוכניות שיעורי מקרא, שכמה מהן כללו מספר אנשים בו־זמנית.‏

מדוע הנתונים שמפרסמות לשכות רישום האוכלוסין באשר למספרם של עדי־יהוה גבוהים יותר מהנתונים שלכם?‏

ברוב המקרים לשכות רישום האוכלוסין קובעות את הנתונים שלהן על בסיס השאלה שבדקה עם איזו קבוצה דתית מזדהים הנשאלים. לדוגמה, לשכת רישום האוכלוסין של ארה”ב מוסרת שהסקרים שנערכו מטעמה ”בדקו אם הנשאלים מחשיבים את עצמם כמי שתומכים בקהילה דתית”, והוסיפה שהנתונים הסופיים הם ”סובייקטיבים ולא אובייקטיבים”. בניגוד לכך, אנחנו מחשיבים כעדי־יהוה רק את מי שמבשרים לאחרים ומדווחים על פעילותם, לא את מי שרק מזדהים כעדי־יהוה.‏

^ ס' 2 שנת שירות מתחילה ב־1 בספטמבר ומסתיימת ב־31 לאוגוסט של השנה הבאה. לדוגמה, שנת השירות של 2015 התחילה ב־1 בספטמבר 2014 והסתיימה ב־31 באוגוסט 2015.‏

^ ס' 16 שנת שירות מתחילה ב־1 בספטמבר ומסתיימת ב־31 לאוגוסט של השנה הבאה. לדוגמה, שנת השירות של 2015 התחילה ב־1 בספטמבר 2014 והסתיימה ב־31 באוגוסט 2015.‏

למד עוד

שאלות נפוצות

במה עדי־יהוה מאמינים?‏

קרא סיכום של 15 מעיקרי אמונתנו.‏

מי עושים את רצון יהוה כיום?‏

כיצד מאורגנת פעילות הבישור של עדי־יהוה?‏

אנו מיישמים את הדוגמה שהציב ישוע בהיותו עלי אדמות. מה הן כמה משיטות הבישור שלנו?‏

שאלות נפוצות

כיצד מאורגנות הקהילות של עדי־יהוה?‏

למד כיצד אנו מקבלים הנחיות והדרכות באמצעות הקהילות.‏