עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם אדם יכול לעזוב את ארגון עדי־יהוה?‏

האם אדם יכול לעזוב את ארגון עדי־יהוה?‏

כן. אדם יכול לעזוב את ארגוננו בשתי דרכים:‏

  • בקשה רשמית. אדם יכול להצהיר בעל־פה או בכתב שהוא החליט שאין ברצונו להמשיך להיות מוכר כעד־יהוה.‏

  • מעשים. אדם יכול לנקוט פעולה שתעיד על כך שהוא כבר אינו רוצה להיות חלק מאגודת האחים הכלל עולמית שלנו (‏פטרוס א’. ה’:9‏). לדוגמה, הוא עשוי להצטרף לדת אחרת ולהצהיר שברצונו להמשיך להשתייך אליה (‏יוחנן א’. ב’:19‏).‏

מה לגבי אדם שחדל לבשר או לנכוח באסיפותיכם? האם מבחינתכם הוא התנתק מארגונכם?‏

לא. יש הבדל בין אדם שבחר להתנתק מארגוננו לבין אדם שנחלש באמונה. במקרים רבים מי שהאטו את הקצב בפעילותם הדתית או חדלו ממנה לזמן מה, לא נטשו את אמונתם אלא נתקפו רפיון ידיים. איננו מתרחקים מאותם אנשים, אלא מנסים לספק להם נחמה ותמיכה (‏תסלוניקים א’. ה’:14;‏ יהודה 22‏). אם הפרט מעוניין בעזרה, זקני־הקהילה ידאגו לספק לו סיוע רוחני (‏גלטים ו’:1;‏ פטרוס א’. ה’:3-1‏).‏

אולם אין בסמכותם של זקני־הקהילה ללחוץ על אדם או להכריח אותו להישאר עד־יהוה. בכל הנוגע לענייני דת, כל אדם רשאי לקבל החלטה אישית (‏יהושע כ”ד:15‏). אנו מאמינים שמי שמשרתים את אלוהים צריכים לעשות כן מרצונם החופשי ובלב שלם (‏תהלים ק”י:3;‏ מתי כ”ב:37‏).‏