עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

למה עדי־יהוה אינם משיבים לכל ההאשמות המועלות נגדם?‏

למה עדי־יהוה אינם משיבים לכל ההאשמות המועלות נגדם?‏

עדי־יהוה פועלים על־פי העצה המקראית שלא להשיב לכל האשמה ולעג המופנים כלפיהם. לדוגמה, במשל מקראי אחד כתוב: ”יוֹסֵר לֵץ לוקח לו קלון”, כלומר מי שמתקן את הלץ מזמין לעצמו קלון (‏משלי ט’:7, 8; כ”ו:4‏). במקום להיגרר לוויכוח מתוך דאגה יתרה באשר להאשמות כוזבות אנו מתמקדים בלהשביע את רצון אלוהים (‏תהלים קי”ט:69‏).‏

כמובן, יש ”עת לחשות ועת לדבר” (‏קהלת ג’:7‏). אנו משיבים לאנשים כנים שמעוניינים למצוא את האמת, אך אנו נמנעים מלהיכנס לוויכוחים מיותרים. כך אנו פועלים בהתאם למה שלימדו ישוע והמשיחיים הקדומים ואנו מחקים את דוגמתם.‏

  • ישוע לא ענה כשהואשם על לא עוול בכפו בפני פילטוס (‏מתי כ”ז:14-11;‏ פטרוס א’. ב’:23-21‏). כמו כן, ישוע לא השיב כאשר האשימו אותו בשתיינות ובזללנות. במקום זאת, הוא אפשר למעשיו לדבר בעד עצמם, בהתאם לעיקרון: ”החוכמה נצדקת על־ידי מעשיה” (‏מתי י”א:19‏). אך בנסיבות המתאימות הוא ענה למשמיציו באומץ (‏מתי ט”ו:3-1;‏ מרקוס ג’:30-22‏).‏

    ישוע לימד את תלמידיו לא להתייאש כתוצאה מהאשמות כוזבות. הוא אמר: ”אשריכם אם יחרפו וירדפו אתכם ויעלילו עליכם כל מיני עלילות שקר מרושעות בגללי” (‏מתי ה’:11, 12‏). אולם ישוע גם אמר שכאשר האשמות כאלה יעניקו לתלמידיו הזדמנות לתת עדות, הוא יגשים את הבטחתו: ”אתן לכם מילים וחוכמה, אשר כל מתנגדיכם גם יחד לא יוכלו לעמוד נגדן או לסתור אותן” (‏לוקס כ”א:15-12‏).‏

  • השליח פאולוס יעץ למשרתי אלוהים להימנע מוויכוחים מיותרים עם מתנגדים, כאשר ציין בנוגע לוויכוחים אלה ש”אין בהם מועיל והבל הם” (‏טיטוס ג’:9;‏ רומים ט”ז:17, 18‏).‏

  • השליח פטרוס עודד את משרתי אלוהים להגן על אמונתם כשהדבר אפשרי (‏פטרוס א’. ג’:15‏). אך הוא הבין שבדרך כלל עדיף לעשות זאת במעשים מאשר במילים. הוא כתב: ‏”בעשותכם את הטוב תשתיקו את דברי הבערות של אנשים אווילים” (‏פטרוס א’. ב’:15-12‏).‏