עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם עדי־יהוה מתרחקים מחברים לשעבר בדת שלהם?‏

האם עדי־יהוה מתרחקים מחברים לשעבר בדת שלהם?‏

איננו מתרחקים ממי שנטבלו כעדי־יהוה אבל אינם נוטלים עוד חלק בפעילות הבישור ואולי אף אינם מתרועעים עוד עם אחיהם לאמונה. למעשה, אנו מושיטים להם יד ומנסים להצית מחדש את התעניינותם בדברים רוחניים.‏

איננו מנדים אוטומטית אדם שביצע חטא חמור. אולם אם עד־יהוה טבול עושה לו להרגל להפר את עקרונות המוסר המקראיים ואינו מתחרט, הוא יורחק או ינודה. המקרא אומר חד וחלק: ”‏בערו את האיש הרע מקרבכם‏” (‏קורינתים א’. ה’:13‏).‏

מה קורה במקרה שאדם מנודה אך אשתו וילדיו עדיין עדי־יהוה? הקשר הדתי שהיה לו עם משפחתו משתנה, אבל קשרי הדם אינם ניתקים. קשר הנישואין ויחסי הקרבה בין בני המשפחה והמגעים היומיומיים ממשיכים כרגיל.‏

אנשים מנודים יכולים לנכוח בהתכנסויות הדתיות שלנו. אם הם מעוניינים בכך, הם יכולים גם לקבל עצות רוחניות מזקני־הקהילה. המטרה היא לעזור לכל אחד להיות שוב עד־יהוה. אנשים מנודים החדלים מהתנהגות לא־נאותה ומגלים רצון כן לחיות על־פי עקרונות המקרא מוזמנים להצטרף שוב לקהילה.‏