עבור לתוכן

עבור לתפריט המשני

עדי־יהוה

עברית

האם עדי־יהוה נוצרים?‏

האם עדי־יהוה נוצרים?‏

לא, איננו מהווים חלק מהנצרות. אולם אנו רואים את עצמנו כמשיחיים.‏

  • אנו מאמינים שישוע מנצרת הוא המשיח המובטח שעליו מצביעות נבואות התנ”ך, ושדרכו אנו יכולים להיוושע (‏דניאל ט’:26-24;‏ ישעיהו נ”ג‏).‏

  • אנו משתדלים לדבוק בתורתו של ישוע המשיח ולחקות את התנהגותו (‏פטרוס א’. ב’:21‏).‏

  • אנו עובדים את יהוה, אלוהי האמת לבדו, כפי שגם עשה ישוע (‏דברים ו’:4;‏ מתי ד’:4;‏ יוחנן י”ז:3‏).‏

  • אנו דוחים אמונות ומנהגים מאוחרים הנוגדים את הכתוב בכתבי־הקודש, כמו השימוש בצלב או בפסלים וצלמים (‏שמות כ’:6-3‏).‏

  • אנו מתפללים ליהוה בלבד, ופונים אליו בשם ישוע (‏יוחנן ט”ו:16‏).‏

אנו נבדלים מהנצרות במספר דרכים נוספות. למשל, איננו מאמינים בתורת השילוש, כיוון שהמקרא מלמד שיהוה אלוהים הוא האל העליון ושישוע הוא בנו, לא מישהו השווה לו (תהלים פ”ג:19; מרקוס י”ב:29‏). איננו מאמינים שהנפש היא בת אלמוות או שיש בסיס כלשהו בכתבי־הקודש לאמונה שאלוהים מענה אנשים בגיהינום נצחי. כמו כן, איננו סבורים שמובילי הדרך העומדים בראש הפעילות הדתית צריכים לשאת תארים המרוממים אותם מעל אחרים (‏קהלת ט’:5;‏ יחזקאל י”ח:4;‏ מתי כ”ג:10-8‏).‏